Opolski WiK z pierwszą nagrodą za bezpieczeństwo pracy

WiK Opole 1Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. zwycięzcą konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” 2017.Uroczyste wręczenie nagród w konkursie ogłoszonym przez Państwową Inspekcję Pracy odbyło się w auli Politechniki Opolskiej.  Opolski WiK został wyróżniony w  kategorii dużych zakładów zatrudniających powyżej 250 osób. I nagrodę w imieniu Spółki odebrał Prezes Zarządu Ireneusz Jaki.

Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzegają przepisów prawa pracy, w tym przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

W gali wzięło udział niemal 80 uczestników, w tym przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej, eksperci, naukowcy, politycy, a także przedstawiciele organizacji związkowych. Honorowym gościem uroczystości był Główny Inspektor Pracy – Minister Wiesław Łyszczek.

Do najistotniejszych działań, inwestycji i planów WiK Opole, które kapituła konkursu wzięła pod uwagę należą, m.in.:

 • Umowa o pracę jest wydawana pracownikowi w pierwszym dniu pracy, są to umowy o pracę na czas określony i nieokreślony.
 • Nie dopuszczenie pracownika do pracy bez wstępnych badań lekarskich przeprowadzonych na koszt pracodawcy.
 • Szkolenie wstępne i stanowiskowe wykonywane w pierwszych dniach pracy zgodnie z opracowanymi programami szczegółowymi.
 • Szkolenia okresowe BHP prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem stanowiącym załącznik do regulaminu pracy oraz szkolenia specjalistyczne.
 • Prawidłowe prowadzenie akt pracowniczych.
 • Prawidłowe rozliczanie czasu pracy.
 • Terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia.
 • Opracowanie dla 40 stanowisk pracy kart ryzyka zawodowego.
 • Prawidłowa organizacja systemu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Opracowanie i wdrożenie instrukcji BHP ogólnych dla zakładu oraz stanowiskowych – stałe udostępnienie instrukcji dla pracowników.
 • Prawidłowa współpraca Zarządu z Komisją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • Bardzo dobra współpraca Zarządu z działającymi na terenie zakładu Organizacjami Związkowymi.
 • Wybudowanie budynku socjalno-biurowego z kompleksem pomieszczeń socjalno-higienicznych.
 • Modernizacja hali warsztatowej.
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Wrocławskiej / Ceglanej.
 • Modernizacja instalacji uzdatniania wody na SUW Grotowice.
Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii