W Opolu o problemach zakładów zamkniętych

0614_rzecznik(bs)W Opolu odbyła się IX debata regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Jest to wyspecjalizowana grupa prawników, psychologów, socjologów, pedagogów, uzupełniona o ekspertów. która wyjeżdża do wszystkich placówek, w których osoby przebywają wbrew własnej woli. Debata umożliwiła wymianę spostrzeżeń na temat problemów istniejących w placówkach takich jak szpitale psychiatryczne, zakłady karne i areszty, czy domy pomocy społecznej. Dyskutujemy też o  możliwości ich rozwiązania -wyjaśnia Krzysztof Olkowicz, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

W dyskusji wzięli udział m.in. policjanci, przedstawiciele Służby Więziennej, Straży Granicznej, domów pomocy społecznej, szpitali psychiatrycznych, urzędu wojewódzkiego i delegatury Najwyższej Izby Kontroli.

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii