Zapadł wyrok

0516_wyrok specZapadł wyrok w sprawie księdza, który wykorzystywał seksualnie ministranta. To 2,5 roku więzienia i dożywotni zakaz wykonywania zawodów związanych z opieką nad małoletnimi. Do zdarzeń doszło w Jemielnicy w 2012 roku. Wyrok wydał sędzia Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich Artur Sobczak.

Mariusz K. w 2015 roku został wydalony ze stanu duchownego. Dzisiaj nie pojawił się na sali rozpraw. Sprawa została zgłoszona organom ścigania przez opolską kurię w 2017 roku, kiedy w życie weszły przepisy nakładające obowiązek informowania organów ścigania o przypadkach pedofilii.

Zamieszczamy oświadczenie biura prasowego Diecezji Opolskiej:

“Pragniemy stanowczo zaprzeczyć pojawiającym się ostatnio informacjom medialnym, sugerującym powierzanie byłemu księdzu Mariuszowi K. przez Biskupa Opolskiego zadań duszpasterskich w diecezji w trakcie toczącego się wobec niego postępowania kanonicznego.
Po raz kolejny informujemy, że ówczesny wikariusz parafii w Jemielnicy po ujawnieniu popełniania przez niego przestępstwa molestowania osoby małoletniej natychmiast został odwołany z parafii i nigdy już nie powierzono mu żadnych funkcji duszpasterskich. Został on wysłany najpierw do jednego z klasztorów, a następnie oddelegowany aż do zakończenia sprawy do diecezjalnego domu w Nysie. Jego pobyt w tych domach został obwarowany bardzo ścisłymi regułami zachowania. Z ubolewaniem należy przyjąć ujawniony niedawno fakt, że kilkukrotnie złamał on wydane mu przez Biskupa Opolskiego dekretem z dnia 1.09.2012 r. dyspozycje, które mówiły m.in. o tym, że nie ma on prawa podejmować żadnych posług duszpasterskich poza miejscem swojego stałego pobytu. Złamanie tego zakazu, o którym biskup nie wiedział, było jego osobistą decyzją, której biskup nie mógł zapobiec ze względu na brak odpowiednich instrumentów prawnych. Wynika ono również z zachowania pełnej dyskrecji, o którą prosiła matka Pana Dariusza podczas prowadzenia przez diecezję stosownej procedury kanonicznej. Jedną z konsekwencji obrania takiego sposobu działania było nieinformowanie zarówno proboszcza parafii w Jemielnicy, jak też innych kapłanów diecezji o okolicznościach faktycznych i prawnych zawieszenia byłego księdza Mariusza K.”

ks. Joachim Kobienia

rzecznik Kurii Diecezjalnej w Opolu

 

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster kaufen