Alicja Majewska

Alicja MajewskaWczoraj (9 stycznia) w czasie posiedzenia sejmowego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Projekt zapowiada restrukturyzację Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jak te zmiany mogą wpłynąć na prace opolskiego RDOŚ? O to pytaliśmy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – Alicję Majewską.

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster Düsseldorf