Coraz większe zapotrzebowanie na DPS-y w regionie

DPS PrószkówStarzejące się społeczeństwo regionu sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na miejsca w Domach Pomocy Społecznej. Rzeczywiście są kolejki oczekujących na miejsca w naszych placówkach – przyznają dyrektorzy DPS-ów.

Na Opolszczyźnie działa 29 DPS-ów, w tym 15 prowadzonych przez powiaty, 12 przez zgromadzenia zakonne, ale na zlecenie powiatów, jedna placówka jest prowadzona przez gminę oraz jedna przez osobę prywatna na zlecenie gminy.

Staramy się naszym podopiecznym zapewnić jak najlepsze warunki  – mówią dyrektorzy, choć oczywiście nie jest to łatwe zadanie. Główne trudności związane są z finansowaniem tych placówek, a także  status pielęgniarek tam zatrudnionych, okazuje się bowiem, że pielęgniarki zatrudnione w DPS-ach nie mają takich samych uprawnień jak te, które pracują w innych placówkach ochrony zdrowia.

Gośćmi programu byli: Jolanta Osuch, dyrektor DPS w Strzelcach Opolskich, Mieczysław Wojtaszek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Ryszard Ciupek, dyrektor DPS w Prószkowie.

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster kaufen