Dofinansowanie na usuwanie azbestu

AzbestW związku z realizacją „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUCHOŁAZY NA LATA 2014- 2032” burmistrz Głuchołaz ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2018 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy.

Nabór wniosków będzie trwał od 1 marca 2018 r. do 9 kwietnia 2018 r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 15, pok.5, (parter) komplet dokumentacji. Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 15, pok. 5 (parter) oraz ze strony internetowej www.glucholazy.pl. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Głuchołazy otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 680zł za 1 Mg(tonę) unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster Düsseldorf