Dofinansowanie wyposażenia SPZOZ

szpitale powiatowe24 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa wydajności i skuteczności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie SPZOZ w Głubczycach”. Projekt będzie realizowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu. Projekt opiewa na kwotę ponad 2,2 mln zł. W ramach projektu szpital zostanie wyposażony w następujący sprzęt: defibrylator, respirator, pompy infuzyjne, wózki anestezjologiczne, lampy operacyjne, stół operacyjny, aparaty do znieczulania, cyfrowy aparat RTG, wyposażenie pracowni USG z kolorowym Dopplerem, kolonoskop, wideogastroskop, zestaw komputerowy, szafy, myjki. Dzięki tej inwestycji głubczycki szpital będzie mógł zwiększyć zakres usług dla pacjentów korzystających z oddziału chirurgii, diagnostyki obrazowej oraz pracowni endoskopowej. Ponadto SPZOZ w Głubczycach docelowo planuje poszerzyć zakres świadczonych usług o chirurgię onkologiczną. Przypomnijmy, że obecnie w szpitalu powiatowym funkcjonuje Poradnia Onkologiczna w ramach Oddziału Chirurgii, która jest czynna w każdy piątek w godz. 13:00 – 15:00.

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie stron internetowych Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster günstig online kaufen