Dotacje do zakupu pieców

0423_smogPowiat Opolski udziela mieszkańcom dotacji na wymianę węglowych kotłów c.o.  na kotły ekologiczne, których użytkowanie ma na celu poprawę  jakości powietrza atmosferycznego.
WAŻNE!!! Dotację otrzymają Państwo przed zakupem nowego kotła c.o., przyłączeniem do sieci ciepłowniczej lub zakupem pompy ciepła. Podejmując decyzję o wymianie kotła c.o., należy w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, kancelaria, pokój nr 4, złożyć wniosek ( nr 1 w załączonych dokumentach), który będzie poddany weryfikacji, a w wyniku pozytywnej decyzji podpisana zostanie stosowana umowa. Dotacja przysługuje mieszkańcom Powiatu Opolskiego, którzy zakupią i zamontują następujące rodzaje kotłów grzewczych: kocioł c.o. gazowy, kocioł c.o. elektryczny, kocioł c.o. olejowy lub podłączą się do sieci ciepłowniczej, zakupią i zamontują pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW, przy jednoczesnej likwidacji węglowego kotła c.o.

KWOTY DOTACJI

3.500 zł – w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej.
3.500 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW,
4.000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy powyżej 30 kW,
3.500 zł – w przypadku zakupu pompy ciepła.

 

Więcej informacji na stronie: powiatopolski.pl

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Kellerfenster Duisburg