Leopoldy Prószkowskie czekają

leopoldyRozpoczął się nabór zgłoszeń do LEOPOLDÓW PRÓSZKOWSKICH. Nagrodę tę przyznaje się za zasługi na rzecz gminy Prószków. Statuetkę nadaje się osobie fizycznej, instytucji, firmie lub innemu podmiotowi, który z tytułu swojej działalności przyczynił się do rozwoju gminy i daje przykład do naśladowania i propagowania. W roku 2018 statuetki przyznaje się w czterech kategoriach:
a) działalność społeczna;
b) kultura i sztuka;
c) sport i rekreacja;
d) przedsiębiorczość i gospodarka.
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:
a) organom statutowym gminy Prószków i ich przedstawicielom;
b) mieszkańcom gminy w liczbie co najmniej 10 osób;
c) organizacjom społecznym, zawodowym, politycznym itp. działającym na terenie gminy.

Kandydatury należy zgłaszać w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie do 31.01.2018r.

Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:
a) określenie podmiotu dokonującego zgłoszenie;
b) określenie kategorii;
c) określenie kandydata poprzez podanie jego imienia i nazwiska, bądź danych instytucji lub firmy;
d) zgodę kandydata na uczestniczenie w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych;
e) charakterystykę kandydata poprzez przedstawienie w szczególności drogi zawodowej społecznej lub politycznej, szczególnych wyróżnień i uzasadnienie zgłoszenia.

Kapituła spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów nominuje trzech kandydatów do każdej kategorii.
O nominacji kandydat zostaje powiadomiony przez wyznaczoną przez Kapitułę osobę.
Podczas drugiego posiedzenia Kapituła spośród wcześniej nominowanych wybiera laureata danej kategorii.
Statuetki wręcza Burmistrz Prószkowa na uroczystej gali, która odbędzie się 17.03.2018r.

 

zdjęcie: folwark.org

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii fenster online kaufen