Matko wytrwałości

W życiu często weryfikujemy swoje poglądy i zastanawiamy się, co jest ważniejsze – rozum czy serce? Ciekawie odpowiada na to pytanie święty Paweł w liście do Filipian: O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie (Flp 4, 6-9). A siostra Dolores w opowiadaniu wskazuje na bardzo ważną rolę wytrwałego dążenia do celu.

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii