Międzynarodowa Konferencja EEMS 2017: Energy, Environment and Material Systems

agenda2Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję EEMS 2017: Energy, Environment and Material Systems. Przedsięwzięcie odbędzie w Polanicy Zdrój, w dniach 13-15 września 2017 roku. Celem konferencji jest określanie zrównoważonego rozwoju w obszarze energetyki, środowiska oraz wytwarzania i stosowania materiałów. Tematyka konferencji koncentrować się będzie na szeregu aspektach związanych z technologiami energetycznymi, procesami służącymi ochronie środowiska oraz nowoczesnych materiałach wykorzystywanych w przemyśle. Szeroka tematyka konferencji wychodzi naprzeciw nowoczesnemu – interdyscyplinarnemu podejściu do rozwiązywania istniejących problemów i kreowania nowych rozwiązań. Założeniem konferencji jest również nawiązanie i zacieśnienie kontaktów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi przedstawicielami środowisk naukowych i przemysłowych w obszarze szeroko pojętej problematyki konferencji.

Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie stron internetowych Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster