Możliwość dofinansowania na usuwanie azbestu

AzbestW związku z ogłoszonym konkursem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, Gmina Pawłowiczki ogłasza nabór wniosków do tego programu.
Koszty obejmować będą demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
Dofinansowanie wynosić będzie 100 % kosztów wartości zadania w tym 85 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i 15% z budżetu Gminy Pawłowiczki
Wnioski o chęci przystąpieniu do programu należy składać do 23-03-2018r. w pok. Nr 1 Urzędu Gminy w Pawłowiczkach. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy lub pod nr tel. 77/403-64-73.
Dofinansowanie może zostać przyznane tylko dla nieruchomości ujętych w gminnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster günstig kaufen