Nauczą się pływać

pływaczkiGmina Tarnów Opolski we współpracy z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu pozyskała środki na realizację programu Umiem pływać współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Tarnów Opolski. W lekcjach nauki pływania weźmie udział 117 dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnów Opolski.

Projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. To również propozycja dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt kierowany jest do wszystkich dzieci – uczniów klas III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów. Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Kellerfenster Duisburg