O sołtysach w dniu ich święta

debata_sołtysiSą łącznikami pomiędzy mieszkańcami a wójtem. Inkasują podatki, organizują imprezy, odpowiadają za realizację funduszu sołeckiego, wsłuchują się  w głos mieszkańców. Tak najkrócej można opisać rolę sołtysa.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na 40447 sołectw w Polsce funkcję sołtysa w 2018 roku sprawowało 24251 mężczyzn (niecałe 60%) oraz 16196 kobiet. Jednak po wyborach w 2019 roku sytuacja się zmieniła, a liczba kobiet sprawujących urząd sołtysa wyrównała się z liczbą mężczyzn. Na Opolszczyźnie są takie gminy, gdzie we wszystkich miejscowościach funkcję sołtysa sprawują kobiety, tu przykładem jest gmina Jemielnica.

W programie mowa była o obowiązkach, zarobkach i odpowiedzialności sołtysa, ale także możliwościach pozyskiwania środków na zadania realizowane w sołectwach. Najwięcej środków dedykowanych jest w ramach funduszu sołeckiego, ale  pojawiają się także nowe możliwości jak np. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.

Gośćmi programu byli:

Adelajda Wiechoczek, sołtys Jemielnicy

Anna Górka, sołtys Masowa

Marcin Wycisło, wójt Jemielnicy

Dominik Pikos, wójt gminy Turawa

 

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com fenster günstig kaufen Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Busy Polska Holandia