Pieniądze na wsparcie pieczy zastępczej

zastepcze serwisPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zdobyło pieniądze na realizację działań na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez objęcie ich opieką i wsparciem. – W ramach projektu będzie okazywana pomoc w nawiązaniu wzajemnego kontaktu pomiędzy rodzicami zastępczymi a dziećmi, zapewniany dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej oraz udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej – informuje Dorota Rak, dyrektor PCPR.

W sumie cały projekt w województwie warty jest aż 10 mln zł (ponad 20 partnerów projektu regionalnego), z czego do powiatu kk powędruje ponad 300 tys. zł.

Drugim zadaniem będzie socjoterapia wychowanków pieczy zastępczej z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Jego celem jest wyuczenie mechanizmów rozładowania agresji oraz wzmocnienie kompetencji społecznych. Są skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 20 lat.

Projekt będzie realizowany przez niespełna trzy lata.

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster Duisburg