Piotr Dancewicz

Piotr DancewiczMija 5 lat od powołania Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej. W tym czasie 21 samorządów skupionych w jej ramach musiało nauczyć się ze sobą współpracować, iść na kompromisy i szukać wspólnych rozwiązań, bo w grę wchodziły znaczne środki na inwestycje. W sumie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracja miała do dyspozycji 74 mln euro,  z czego już zainwestowanych zostało 80% środków – mówi Piotr Dancewicz, dyrektor biura Aglomeracji Opolskiej. Pieniądze przeznaczone zostały m.in. na budowę ścieżek rowerowych, czy termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Nie brakowało również trudnych momentów w funkcjonowaniu stowarzyszenia. Jednym z nich był proces poszerzenia granic Opola. Wówczas konflikt pomiędzy Opolem a ościennymi gminami, których sołectwa zostały przyłączone do miasta, bezpośrednio przeniósł się także na zarząd Aglomeracji. Na szczęście jednak pragmatyzm związany z tym, że podjęło się zobowiązanie współpracy zwyciężył – mówi Dancewicz. Obecnie panuje klimat świadomej współpracy inspirowany tym, że w grę wchodzą znaczne środki – podsumowuje Dancewicz.


Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii