Plan urządzenia lasu

las2Gmina informuje,że w związku z zakończonymi pracami terenowymi nad projektami Uproszczonych Planów Urządzania Lasu i Inwentaryzacją Stanu Lasu dla obrębów ewidencyjnych położonych na terenie gminy Leśnica ( obręb Leśnica , Poręba i Czarnocin) informujemy, iż w dniu 28.08.2017 materiały w postaci projektów zostały wyłożone do zapoznania się przez właścicieli lasów z ich zapisami w pok. 104 Urzędu Miejskiego w Leśnicy. Opracowaniem objęte zostały grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych ujęte w powszechnej ewidencji gruntów jako lasy (użytki Ls ). Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. 1991r. Nr 101 poz. 444 z późn. zm.) projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. Zgodnie z art.21 ust.5 w/w Ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski do planu. W celu ułatwienia właścicielom lasów zgłaszania swoich uwag wzory formularza znajdują się w pok.104 tutejszego urzędu.

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie stron internetowych Busy do Anglii Busy do Holandii Kellerfenster