Polityka senioralna

opiekun senioraWedług prognoz demograficznych do 2050 roku ponad 40 % Polaków będzie miało więcej niż 60 lat. Aktualnie stanowią oni około 23% społeczeństwa. Takie dane wskazują na konieczność zmian w wielu dziedzinach. Polityka senioralna obejmuje wiele działań w różnych obszarach – demografii, edukacji, infrastruktury. Moimi gośćmi byli: Danuta Ceglarek – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu, Jan Kowalczyk – przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich oraz Maciej Sonik – starosta krapkowicki. W gminach są już atrakcje dla seniorów. W Kędzierzynie – Koźlu działa pięć domów dziennego pobytu, z kolei w powiecie krapkowickim realizowany jest bardzo ciekawy projekt, o którym mówił starosta Maciej Sonik. W czasie rozmowy wiele razy pojawiał się również wątek udogodnień infrastrukturalnych. Ale niezwykle ważne jest okazywanie wsparcia seniorom. – Nam nie trzeba dawać, nam trzeba stworzyć warunki – powiedział Jan Kowalczyk z Gminnej Rady Seniorów ze Strzelec Opolskich i pokazał, jak wykorzystać środki urzędu marszałkowskiego do aktywizacji osób starszych. Choć podjęliśmy w debacie wiele wątków, to na pewno nie wyczerpaliśmy tematu polityki senioralnej. Będziemy do niego jeszcze powracać.

 

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster günstig kaufen