Projekt “Siła Kobiet”

Beznazwy-1

Zapraszamy do udziału w projekcie „Siła Kobiet” skierowanego do:
– Kobiet posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
– Matek dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
– Zamieszkujących teren Województwa Opolskiego

Głównym celem projektu jest: wzmocnienie dotychczasowych zasobów osobistych i rozwinięcie samoświadomości posiadania innych cech i umiejętności społecznych, przydatnych w kreowaniu aktywnej postawy wobec życia.

W ramach projektu przewidziano spotkania w formie:

  • Sesji poradniczych
  • Warsztatu
  • Sesji fotograficznej

Dokumenty do pobrania:
1. Formularz_zgłoszeniowy_do_projektu_SIŁA_KOBIET
2. Regulamin_SIŁA_KOBIET
3. Zgoda_na_publikację_wywiadu_-_SIŁA_KOBIET
4. Zgoda_na_publikację_wizerunku_-_SIŁA_KOBIET

Zgłoszenie do udziału w projekcie są przyjmowane:
– drogą elektroniczną (adres e-mail: info@rehabilitacjaopole.pl)
– osobiście w biurze Stowarzyszenia (adres: ul. Samborska 15, 45-316 Opole, II piętro)
– w terminie do dnia 09.07.2018

Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster Duisburg