Rewitalizacja

rewitalizacja park_glubczyceTematem debaty samorządowej była – bardzo popularna ostatnio w naszych gminach – rewitalizacja. Do rozmowy zaprosiliśmy Małgorzatę Stelnicką – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola, Katarzynę Dynak – kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy Urzędu Miasta w Strzelcach Opolskich, Jerzego Wrębiaka – burmistrza Brzegu oraz Adama Krupę – burmistrza Głubczyc.  Definicja słownikowa rewitalizacji to odnowa zniszczonych budynków lub dzielnic miasta. Jednak w samorządzie trzeba to znaczenie rozszerzyć. To nie tylko przywracanie pięknego wyglądu kamienicom czy ulicom, ale również aktywizowanie społeczności. Zresztą to właśnie mieszkańcy powinni partycypować w decyzjach podejmowanych przez władze samorządowe. Konsultacje społeczne spełniają swoją rolę, choć czasem trudno zrealizować propozycje. Niewątpliwie temat rewitalizacji nie został wyczerpany i pewnie do niego będziemy jeszcze nieraz powracać.

grafika: glubczyce.pl

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster Düsseldorf