Składanie wniosków do BO

BO 2018sW tym roku po raz czwarty w ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogą zgłaszać inicjatywy obywatelskie określające zadania, które przyczynią się do pozytywnego rozwoju Gminy Nysa. Wnioski można składać od 9 do 27 października 2017 r. Decyzją Rady Miejskiej w Nysie do dyspozycji mieszkańców przeznaczono kwotę 600 tys. złotych. W ramach tzw. budżetu partycypacyjnego na rok 2018 można zgłaszać zadania, które są potrzebne w naszym mieście. O wyborze zdecyduje głosowanie mieszkańców. Na pojedyncze zadanie z budżetu gminy Nysa może zostać przeznaczona kwota do 150 tys. złotych. Wniosek może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gminy Nysa (lider projektu), z którym będą ustalane ewentualne zmiany dotyczące zakresu danego zadania, aż do momentu jego zrealizowania. Do każdego wniosku należy dołączyć listę poparcia co najmniej 15 mieszkańców.

nysa.eu

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster Essen