Umowa na przebudowę ulic podpisana

dobrodzien_ulica14 marca została podpisana umowa na przebudowę ul. E. Stein i ul. Cmentarnej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą. Wartość prac wynosi 3 637 992,33 zł.
Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach tej części zamówienia będzie obejmować:
– rozbudowę kanalizacji deszczowej,
-sieć wodociągową oraz przyłącza wodociągowe,
-sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej,
-likwidację podbudowy słupowej oraz budowa odcinka kanalizacji kablowej,
-przebudowę oświetlenia drogowego polegająca na likwidacji opraw oświetleniowych na słupach linii napowietrznej przy ul. Cmentarnej oraz E. Stein oraz wyprowadzenie nowego obwodu linii kablowej oświetlenia drogowego,
-usunięcie kolizji przebudowy pasa drogowego z istniejącym uzbrojeniem energetycznym, polegające na likwidacji przy ul. Cmentarnej,
-stanowiska słupowego nr 116 RK-10/ŻN,
-wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowa chodnika, zjazdów, mini ronda wraz z przebudową infrastruktury technicznej,
– wykonanie stałego oznakowania w związku z przebudową ulic E. Stein i Cmentarnej w Dobrodzieniu.
 Roboty zostaną rozpoczęte z początkiem kwietnia i zakończą się pod koniec sierpnia b. r. Niniejsze zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Kellerfenster Duisburg