Większe dofinansowanie na wymianę pieców

dotacja_piec_1W czasie ostatniej sesji miejscy radni przyjęli uchwałę zwiększającą kwoty dofinansowań do wymiany systemu ogrzewania na bardziej ekologiczne. To jeden ze sposobów, w jaki gmina chce zawalczyć o czystsze powietrze w mieście.

Według nowych zasad wnioskodawcy będą mogli otrzymać dotację w wysokości 50 proc. kosztów zakupu nowego kotła lub pompy ciepła, grzejników (tylko w przypadku budowy ogrzewania elektrycznego, w skład którego nie wchodzi kocioł, z wyłączeniem piecyków przenośnych niestanowiących stałego wyposażenia budynku lub lokalu) oraz materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. dla osób fizycznych, 7 tys. zł. dla podmiotów i jednostek innych niż osoby fizyczne i 15 tys. zł. dla wspólnot mieszkaniowych. Ponadto osoby fizyczne oraz podmioty i jednostki inne niż osoby fizyczne mogą także otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła w wysokości maksymalnie 10 tys. złotych, a wspólnoty do 15 tys. złotych. Co jest ważne, wnioski o udzielenie dotacji na wymianę pieców na bardziej ekologiczny system ogrzewania należy zgłosić przed ich dokonaniem w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta. Z kolei wysokość dotacji na zakup i montaż urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych do podgrzewania wody użytkowej wynosi 50 proc. wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Nowością jest możliwość pozyskania dotacji na zakup kotła opalanego ekogroszkiem pod warunkiem, że posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań klasy V lub wyższej i jest wyposażony w automatyczny podajnik paliwa, bez dodatkowego rusztu i bez możliwości jego montażu.

Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Powinno to nastąpić jeszcze w październiku.

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster Essen