Wojewódzka Rada Kombatancka

rada kombatancka_ouwW Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatantów, podczas którego wojewoda Adrian Czubak wręczył akty mianowania członkom powołanym w skład rady. Jej przewodniczącym został wybrany Henryk Kosidło, a wiceprzewodniczącym – Irena Chamielec.
Wojewódzka Rada Kombatancka w Opolu zostaje powołana jako organ opiniodawczo – doradczy Wojewody Opolskiego w sprawach związanych z integracją środowisk kombatanckich i koordynacją ich działań. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa opolskiego.
Wojewoda Opolski powołał Wojewódzką Radę Kombatancką w Opolu na pierwszym jej posiedzeniu – po wcześniejszym zaakceptowaniu składu rady przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – ministra Jana Józefa Kasprzyka.

W skład rady zostali powołani:

1) Wanda Nowak – Honorowy Prezes Zarządu Okręgu Opolskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Opolu

2) Irena Chamielec – Prezes Miejskiego Zarządu Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu

3) Walenty Oliwa – Prezes Zarządu Związku Sybiraków – Oddział Wojewódzki Jankowice Wielkie

4) Juliusz Maria Krawacki – Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im. Józefa Piłsudskiego

5) Janina Ziemnik – Prezes Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Nysie

6) Józef Duda – Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Brzegu

7) Mirosław Żarczyński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu

8) Henryk Kosidło – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu

9) Halina Mazur – Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Kędzierzynie – Koźlu

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Przewozy do Holandii