Nowi akolici i kandydaci do święceń diakonatu

Podczas uroczystej Mszy Świętej w kościele seminaryjno-akademickim ks. bp Rudolf Pierskała udzielił posługi akolitatu klerykom IV roku Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Ich o rok starsi koledzy są od dziś kandydatami do święceń diakonatu.

IMG_8336

Od tej pory akolici mogą m.in. udzielać Komunii Świętej podczas Eucharystii i poza nią oraz puryfikować naczynia liturgiczne. Z kolei klerycy V roku stają się kandydatami do święceń diakonatu. Jest to niezwykle ważny moment w formacji seminaryjnej – klerycy zostają uznani za gotowych do rozpoczęcia szczególnych przygotowań, które mają zaowocować godnym przyjęciem sakramentu święceń.

Jest już tradycją opolskiego seminarium, że co roku alumni czwartego roku, (…) otrzymują posługę akolitatu. Co to jest za posługa i co umożliwia tym, którzy są akolitami ustanawiani? Otóż samo słowo akolita pochodzi od greckiego słowa akoluthos, a tłumaczymy je jako “towarzyszący”, “posługujący”. Skąd akolici się wzięli? Dowiadujemy się o nich z listu papieża Korneliusza do biskupa Antiochii Fabiusza z 251 roku. W liście tym papież wymienia szereg posług istniejących wówczas w kościele rzymskim, a wśród nich wspomina również o 42 akolitach. Jakie czynności mogli oni wykonywać? Zanosili Komunię Św. chorym, w czasie mszy papieskich na znak jedności zanosili cząstkę konsekrowanego chleba eucharystycznego do kościołów podrzymskich, nosili światło(świece, pochodnie) podczas procesji i uroczystych mszy i spełniali jeszcze kilka innych czynności związanych z usługiwaniem podczas liturgii. Tak to wyglądało w pierwszych wiekach, a jak jest teraz, w najnowszych czasach i jak to się przekłada na nasze seminarium? Akolitat, podobnie jak lektorat stał się z biegiem czasu kolejnym stopniem na drodze prowadzącej do kapłaństwa. I choć w obecnych czasach można tej posługi udzielać również nie zmierzającym do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, to jednak jak na razie nie stosuje się tego w Polsce. Najnowszym dokumentem, który stanowi o posłudze akolity jest Nowe Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego z 2002 roku. W Polsce samo to wprowadzenie ukazało się w roku 2004. O posłudze akolity owy dokument mówi: “Akolita jest ustanawiany po to, aby usługiwał przy ołtarzu oraz pomagał kapłanowi i diakonowi. Przede wszystkim ma przygotowywać ołtarz i naczynia liturgiczne oraz w razie potrzeby rozdawać wiernym Eucharystię, której jest nadzwyczajnym szafarzem.” (…)

http://seminarium.opole.pl/poslugi-i-swiecenia/

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com fenster günstig kaufen Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Busy Polska Holandia