Blog Archives.

brzeg miasto

Brzeg chce budować obwodnicę

Brzeg chce budować obwodnicę

Władze chcą, aby obwodnica miasta została wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Jest to projekt szerszy bowiem chodzi dokładnie o budowę obwodnicy Brzegu z przeprawą mostową przez Odrę” oraz „Budowa obwodnicy Oławy”. Na razie projekt nie mieści się w rządowych planach, ale chcemy rozpocząć dyskusję na ten temat i lobbować za budową

fosa brzeg

Fosa w Parku Centralnym w Brzegu do remontu

 Gmina otrzymała dofinansowanie na odbudowę zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego. Wartość całego zadania wynosi 1 026 183,49 zł, z czego 85% tj. kwota 864 203,64 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programów związanych z ochroną bioróżnorodności. W ramach projektu przewidziane jest m.in. odbudowanie fosy miejskiej czy przebudowa alei parkowej

stypendia

Stypendia socjalne dla brzeskich uczniów

Można składać wnioski o przyznanie wsparcia o stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów w nowym roku szkolnym .Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, a także gdy rodzina jest

www.freeimages.com

Rusza przebudowa ul. Reja w Brzegu

W poniedziałek 17 sierpnia rozpocznie się przebudowa ulicy Reja. W ramach zadania zostanie wymieniona oraz wzmocniona podbudowa jezdni, a następnie ponownie wbudowana kostka granitowa na całej długości drogi. Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu prace wykonywane będą etapami. Na początku roboty obejmą odcinek od skrzyżowania ulic Kamienna i Nowy Rynek do skrzyżowania z ul. Kapucyńską włącznie.

Koncert

Koncert chórów w Brzegu

Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański i Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak serdecznie zapraszają na koncert pt. “Zjednoczeni w Panu” w wykonaniu holenderskiego chóru oraz brzeskiego chóru im. św. Maksymiliana . Koncert odbędzie się w piatek 21 sierpnia o godzinie 17 w Muzeum Piastów Śląskich.

Brzeg kurtyny

Woda dla ochłody w Brzegu

Do niedzieli w centrum będzie działać kurtyna wodna, przed Brzeskim Centrum Kultury na Placu Polonii Amerykańskiej. Poza tym w mieście działają dwa zdroje wodne należące do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu, dzięki którym w upalne dni można zaspokoić pragnienie. Zdroje znajdują się przy ul. Długiej (Plac Niepodległości) oraz Placu Zamkowym. Jak zapewnia zarządca zdrojów,

brzeg rekreacja

Tereny rekreacyjne w Brzegu zmieniają swoje oblicze

Pięć urządzeń do sportowych ćwiczeń ogólnorozwojowych jest już dostępnych dla mieszkańców miasta w ramach siłowni w Ptasim Gaju (osiedle Westerplatte). Ich wykonanie kosztowało ponad 30 tys. zł.  Ale to dopiero początek zmian w tym rejonie. Projekt rewitalizacji zieleńca obejmuje przebudowę terenu, która ma kosztować blisko 1,4 mln zł. Na placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego zamontowano

poznaj brzeg

Brzeską wyspę trzeba zabezpieczyć przed powodzią

Brzeską wyspę trzeba zabezpieczyć przed powodzią, jest to newralgiczny teren dla miasta, bowiem z jednej strony są tam tereny inwestycyjne, z drugiej  strony mieści się tam oczyszczalnia ścieków, której ewentualne zalewnie mogłoby przynieść katastrofalne skutki dla miasta. Czynimy starania w różnych gremiach, aby znaleźć pieniądze na zabezpieczenie tego terenu – tłumaczy Jerzy Wrębiak, burmistrz Brzegu.

059d1178bddfc1dbf88babcdacfb708d

Zmiany wokół ul. Małujowickiej w Brzegu

Trwa procedura wyłożenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Małujowickiej. Ważna informacja jest taka, że każdy mieszkaniec może przejrzeć plan nie ruszając się z domu, ponieważ wystarczy wejść na stronę Gminy Brzeg www.brzeg.pl, gdzie znajdują się wszystkie dokumenty związane z wyłożeniem planu. O koncepcji zmian wokól ul. Małujowickiej mówi Jerzy Wrębiak burmistrz Brzegu. Gmina

chodnik

Ruszył remont chodnika przy ul. Piastowskiej w Brzegu

Remont chodnika prowadzony będzie na odcinku od Placu Dworcowego po skrzyżowanie z ulicą Długą i Bolesława Chrobrego. W trakcie remontu wykonawca wymieni podbudowę oraz na nowo ułoży nawierzchnię chodnika i wjazdów na posesje. Wycięte zostaną także drzewa, które w większości znajdują się w złym stanie. Zastąpią je jednak nowo nasadzone rośliny. Z uwagi na historyczny charakter ulicy

Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com fenster günstig kaufen Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Busy Polska Holandia