Blog Archives.

rewitalizacja park_glubczyce

Rewitalizacja

Rewitalizacja

Tematem debaty samorządowej była – bardzo popularna ostatnio w naszych gminach – rewitalizacja. Do rozmowy zaprosiliśmy Małgorzatę Stelnicką – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola, Katarzynę Dynak – kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy Urzędu Miasta w Strzelcach Opolskich, Jerzego Wrębiaka – burmistrza Brzegu oraz Adama Krupę – burmistrza Głubczyc.  Definicja

maluch

Polityka społeczna

W debacie samorządowej podjęliśmy temat polityki społecznej w naszym województwie. W studiu Radia Doxa gościliśmy Dorotę Rutkowską – zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Andrzeja Kałamarza – burmistrza Głogówka. Rozmowę rozpoczęliśmy od wskazania najważniejszych potrzeb, które pojawiają się w tym obszarze. Niewątpliwie rządowy program 500+ mający przyczynić się do wzrostu

0310_głosowanie

Reforma samorządowa

W piątek 10 listopada klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt ustawy. Według jego autorów zmiany mają przyczynić się do zapewnienia społeczności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu organów i zapewnią obywatelom kontrolę nad władzą samorządową. W debacie został podjęty ten temat i do proponowanych zmian odnosili się: wójt gminy Skarbimierz Andrzej Pulit oraz starosta

1110_flaga

Między 99. a 100. rocznicą odzyskania niepodległości

Debata samorządowa 15 listopada była poświęcona obchodzeniu patriotycznych rocznic. Po uroczystościach związanych z 99. rocznicą odzyskania niepodległości sprawdzaliśmy, jak powinny wyglądać obchody 100. rocznicy planowane w 2018 roku i jak się do nich przygotować? W rozmowie udział wzięli Marek Kędzierski – dyrektor Nyskiego Domu Kultury oraz Marko Markowski przewodniczący młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości oddelegowany przez Urząd

śmieci

Gospodarka śmieciowa

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że w 2016 przeciętny mieszkaniec Polski wyprodukował 303 kilogramy śmieci, czyli o 20 kilogramów więcej niż w roku 2015. Co prawda selektywnie zebraliśmy o 2 procent więcej śmieci niż w 2015, jednak perspektywa 2020 roku, w którym mamy zebrać selektywnie 50% odpadów, do czego zobowiązują nas przepisy

mapa-siec-szpitali

Opieka nocna i świąteczna po 1 października

W debacie samorządowej zastanawialiśmy się, czy wejście w życie 1 października ustawy o sieci szpitali zmieniło coś w życiu pacjentów. Gośćmi byli Marcin Misiewicz – prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia i Marek Staszewski – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. W obu placówkach nie było żadnych problemów z nocną i świąteczną opieką medyczną. Marek

NGO

Samorząd a organizacje pozarządowe

NGO (non government organization) to organizacje pozarządowe, których działalność obejmuje realizacje różnych działań, których głównym celem nie jest zarobek. W debacie samorządowej chcieliśmy określić zasady współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, która powinna się opierać na kilku zasadach: pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, legalności i jawności. W gminach na terenie naszego województwa ta współpraca jest, o

worki_powódź

Reagowanie na sytuacje kryzysowe

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym przewiduje sprawny przepływ informacji między organami, co ma służyć przede wszystkim przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym. Jeśli nie uda się im zapobiec, trzeba szybko usunąć ich skutki.  Ważny jest czas reakcji na poszczególnych etapach zarządzania kryzysowego, szybki przepływ informacji do mieszkańców oraz współpraca, na przykład z jednostkami straży pożarnej. W debacie wzięli udział: Waldemar

droga ze ścieżką

Infrastruktura dla rowerzystów

Ścieżki i trasy rowerowe są istotne nie tylko dla cyklistów. To przecież również element obniżenia niskiej emisji i odkorkowania dróg, a to już ważne dla wszystkich mieszkańców. W debacie samorządowej rozmawialiśmy o dostosowaniu infrastruktury drogowej dla rowerzystów. Rozmawialiśmy o tym, co udało się zrealizować do tej pory w powiecie nyskim i Opolu. Próbowaliśmy też ustalić, jakie

zawodowy-men.gov

Szkolnictwo branżowe

W roku 2017/2018 szkoła zawodowa zmieni się w trzyletnią szkołę branżową I stopnia. Od roku szkolnego 2019/2020 natomiast nauka w technikum będzie trwała pięć lat, a nie tak jak dotychczas – cztery. O zmianach w kształceniu zawodowym i problemach, przed jakimi stają uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i pracownicy placówek powiatowych nadzorujący oświatę debatowaliśmy z Małgorzatą Nogalską

Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com informatyka-opole.pl Busy do Anglii