Blog Archives.

1116_Łambinowicespec(TS)

Zjazd rodzin jeńców z obozu II D Gross-Born do Łambinowic

Listy, obrazy, zdjęcia, ale i wspomnienia – tylko tyle, albo aż tyle pozostało dzieciom i wnukom żołnierzy, którzy przebywali w obozach jenieckich. Potomkowie tych, którzy przeszli przez oflag II D Gross Born, który znajdował się na terenie dzisiejszego Bornego-Sulinowa spotkali się w Łambinowicach. W siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych rozmawiali o przeszłości przodków, a także

1010_Pradziad

20-lecie Euroregionu Pradziad (23.10-27.10.2017)

Euroregion Pradziad ma 20 lat. Przypomnijmy zrzesza on polskie i czeskie samorządy będąc podstawa do ich transgranicznej współpracy. Co ważne nie chodzi tylko o przygraniczne gminy czy powiaty. W ramach euroregionu współdziała 45 polskich i 75 czeskich samorządów.  

25lat_stacji_Caritas5

25 lat stacji opieki Caritas w Diecezji Opolskiej

25 lat temu jako pierwsza działalność rozpoczęła stacja opieki Caritas w Dobrzeniu Wielkim. Jak jest dziś ? Między innymi o tym opowiadamy w pulsie regionu. 16 pażdziernika Caritas Diecezji Opolskiej świętowała jubileusz w Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim.  

1014_Za życiem_konsultacje_opolskie 001

Za życiem – rządowy program wsparcia dla osób niepełnosprawnych

W programie Pulsie regionu przedstawiamy efekty opolskich konsultacji programu Za życiem. Podczas wizyty w regionie przedstawicieli Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zarządu PFRON-u wspominali oni także o tym, co w ramch programu zostało już wdrożone a co dopiero przed nami.

1001_Kopicespec(TS)5

Ratujmy mauzoleum w Kopicach!

Zostało wzniesione w drugiej połowie XIX wieku, a dziś wymaga remontu, by godnie upamiętnić rodzinę Schaffgotsch. Mowa o Mauzoleum w Kopicach, które działaniami pasjonatów może zostać uratowane i odrestaurowane. Już po raz drugi w Kopicach zroganizowano charytatywny piknik, w trakcie którego zbierano środki na renowację mauzoleum  

0929_Elżbietanki 008

Jubileusze u nyskich Elżbietanek

Zgromadzenie świętuje 175 lat istnienia. Dodatkowo uroczystości związane są z 10 rocznicą beatyfikacji jego założycielki – Matki Marii Luizy Merkert. W tym roku (2017) mineła też dwusetna rocznica urodzin śląskiej samarytanki.  Z tej okazji na puls regionu zapraszamy właśnie do Nysy.   Program uroczystości: http://elzbietanki.nysa.pl/images/2017/Plakaty/plakat.jpg

Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com informatyka-opole.pl Busy do Anglii