Blog Archives.

Ujazd szkoła

Polsko – czeski obóz sportowo – turystyczny

Polsko – czeski obóz sportowo – turystyczny

Na terenie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe w gminie Ujazd realizowany jest projekt pn. „Polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w Ujeździe” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Wartość realizowanego projektu wynosi 25 400,01 EURO. Głównym celem projektu jest poprawa współpracy w zakresie wymiany młodzieży, umacnianie i pogłębianie sąsiedzkich kontaktów między młodzieżą oraz dalsze rozwijanie współpracy. Realizatorem projektu, jest Gminny

0623_Ujazd

Noc świętojańska w Ujeździe

Na imprezę w niedzielę (25.06) nawiązującą do dawnej polskiej tradycji zaprasza burmistrz Tadeusz Kauch. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

ujazd strefa

Kolejne inwestycje w strefie w Ujeździe

Gmina planuje kolejne inwestycje w swojej strefie ekonomicznej. Tym razem chodzi o odwodnienie terenu – mówi burmistrz Tadeusz Kauch. Przypomnijmy, w tym momencie w Strefie Aktywności Gospodarczej remontowana jest ulica Europejska, ma tam powstać rondo, wybudowane zostaną ścieżki rowerowe oraz zostanie zamontowane nowe oświetlenie. Prace mają się zakończyć w trakcie wakacji.

ujazd oczyszczalnia

Ujazd: Wkrótce rozbudowa oczyszczalni

To największa tegoroczna inwestycja. Do końca kwietnia powinniśmy wyłonić wykonawcę – mówi Tadeusz Kauch, burmistrz Ujazdu. Koszt rozbudowy oczyszczalni ścieków to kwota 6 milionów, a inwestycja ma być podzielona na dwa lata. FOTO:Urząd Miasta w Ujeździe

Ujazd szkoła

Trzy obwody szkolne w gminie Ujazd

Tak będzie wyglądała sieć szkół, która będzie obowiązywać od września. Nie było większych problemów z przygotowaniem sieci – mówi burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. W placówkach gmina nie planuje większych remontów, a jeśli chodzi o nauczycieli to jest szansa, że zwolnień uda się uniknąć, choć ostateczna decyzja należy do dyrektorów szkół – dodaje burmistrz.

remont_drogi

Ruszyła budowa dróg w strefie w Ujeździe

Chodzi o prace drogowe w Strefie Aktywności Gospodarczej w Ujeździe, są to tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chcemy te tereny nieco dozbroić, bo i takie są oczekiwania inwestorów – mówi Tadeusz Kauch, burmistrz Ujazdu. Obecnie remontowana jest ulica Europejska, ma tam powstać rondo, wybudowane zostaną ścieżki rowerowe oraz zostanie zamontowane nowe oświetlenie. Wykonawca już wszedł

ujazd-mapa-terenow-inwestycyjnych

Gmina dozbroi tereny inwestycyjne

Gmina Ujazd będzie doposażać tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chodzi zarówno o budowę dodatkowych dróg dojazdowych jak i odwodnienie całego terenu. W sumie planujemy budowę 3 kilometrów dróg wraz z chodnikami, koszt inwestycji to 10 milionów – mówi Tadeusz Kauch, burmistrz Ujazdu.

szkoła Ujazd

Trzy podstawówki będą działać w gminie Ujazd

Gmina opracowała nową sieć szkół, która zakłada funkcjonowanie trzech szkół podstawowych. Chodzi o szkoły w Ujeździe, Jaryszowie i Olszowej. Ośmioklasowa miałaby być tylko szkoła w Ujeździe, natomiast dzieci z siódmych i ósmych klas z Jaryszowa i Olszowej byłyby wożone do obecnego budynku gimnazjum, które jest bardzo dobrze wyposażone – mówi burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch.

ujazd centrum

Poprawa wizerunku centrum miasta

Taki jest cel rewitalizacji Ujazdu. Chodzi o przebudowę dróg, remont elewacji kamienic oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Chcielibyśmy na ten cel pozyskać zewnętrzne finansowanie – mówi Tadeusz Kauch, burmistrz Ujazdu. Chodzi o 5 milionów wsparcia zewnętrznego, a do tej kwoty gmina dołożyłaby 3 miliony z własnego budżetu.

ujazd strefa

Boom inwestycyjny w Ujeździe

Kolejna firma zainwestuje w Strefie Aktywności Gospodarczej. Tym razem to niemiecka firma Bitto, która kupiła prawie 7 hektarów. Ujazd bez wątpienia ma swoje przysłowiowe pięć minut – mówi burmistrz Tadeusz Kauch. Ten wzmożony ruch inwestycyjny obserwujemy od dwóch lat, najtrudniejsze były początki, a później każda kolejna firma, która u nas inwestowała przyciągała kolejną – wyjaśnia burmistrz

Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com informatyka-opole.pl

piesza pielgrzymka opolska 2017

Powered by WordPress Popup