Dziś Środa Popielcowa

£ódŸ, 10.02.2016. Tacka z popio³em przygotowanym do posypania g³ów wiernych popio³em podczas porannej mszy w ³ódzkiej archikatedrze, 10 bm. Œroda Popielcowa rozpoczyna w Koœciele katolickim trwaj¹cy 40 dni okres Wielkiego Postu. (gm/mgut) PAP/Grzegorz Micha³owski

W Środę Popielcową, Kościół katolicki rozpoczyna czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu. To czas duchowego przygotowania chrześcijan do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W tym czasie wierni przypominają sobie i przeżywają wydarzenia związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej, ksiądz Przemysław Śliwiński mówi, że w Wielkim Poście chodzi o to, aby mocniej przylgnąć do Boga i poprawić relacje z Nim

W Środę Popielcową na mszach czytany jest fragment Ewangelii, który wskazuje na trzy elementy: modlitwę, post i jałmużnę. One mają nam pomóc zrobić w naszym życiu miejsce dla Boga – podkreśla ksiądz Przemysław Śliwiński

W trakcie dzisiejszych mszy kapłani posypują głowy wiernych popiołem. Symbolizuje on kruchość ludzkiego życia. W Środę Popielcową katolików obowiązuje post ścisły. To powstrzymanie się od jedzenia mięsa i ograniczenie się do trzech posiłków, w tym tylko jednego do syta. (IAR)

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii