Dziś Światowy Dzień Chorego

Holding patient hand in hospital, showing care and love

Święto obchodzone jest w dniu wspominania w Kościele pierwszego objawienia Maryi w Lourdes.Dzisiejszy dzień ma być okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację chorych i cierpiących. Jak mówi ks. Marian Kluczny, kapelan Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opolu -Szczepanowicach i szpitala Wojskowego w Opolu dla chorego najważniejsza jest obecność drugiego człowieka.

Ojciec Święty Franciszek w orędziu na dzisiejszy Dzień Chorego zachęca do modlitwy za chorych, ale także za tych, którzy poświęcają się na rzecz chorych – lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich mężczyzn i kobiet konsekrowanych zaangażowanych w posługę chorym i cierpiącym.

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com informatyka-opole.pl Busy do Anglii Busy do Holandii