Fundacja dla ofiar przemocy seksualnej w Kościele

biskupi_zpkepKonferencja Episkopatu Polski powołała Fundację Świętego Józefa, która ma pomagać osobom wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie lub młodości przez duchownych. Decyzję ogłoszono dziś w Warszawie, w drugim dniu obrad 384. zebrania plenarnego. Jak mówi prymas Polski, abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, Fundacja będzie miała charakter ogólnopolski

Fundacja będzie też przyznawać stypendia edukacyjne dla osób skrzywdzonych, potrzebujących pomocy w ukończeniu szkoły lub studiów. Będzie też wspierać różne działania prewencyjne, które mają na celu ochronę dzieci i młodzieży. Jak zaznacza abp Wojciech Polak, zadaniem Fundacji Świętego Józefa nie będzie spełnianie roszczeń finansowych niektórych skrzywdzonych, nie będzie też ona funduszem zadośćuczynieniowym, czy odszkodowawczym.

Fundacja będzie utrzymywać się ze środków przekazanych przez poszczególne diecezje – dodał prymas Polski.

Fundacją Świętego Józefa pokierują Marta Titaniec, współinicjatorka inicjatywy “Zranieni w Kościele”, oraz ks. dr Tadeusz Michalik z diecezji tarnowskiej. Jest on zaangażowany od lat w tematykę edukacji, a w ostatnich latach także w sprawy prewencji przed wykorzystaniem seksualnym.

W Radzie Fundacji znajdą się: o. dr Adam Żak SJ – koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie; dr Małgorzata Skórzewska-Amberg – ekspert w dziedzinie prawnokarnej ochrony dziecka w cyberprzestrzeni, uczestnicząca w pracach Diecezjalnego Zespołu Wsparcia przy Biskupie Płockim “Ku uzdrowieniu i odnowie”; ks. prof. dr hab. Piotr Majer – prawnik kanonista oraz członek Rady Naukowej Centrum Ochrony Dziecka.

Przedstawicielem osób skrzywdzonych przez duchownych w Radzie Fundacji będzie Wiktor Porycki. Ponadto znajdzie się w niej sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Artur Miziński, a na czele Rady stanie prymas Polski abp Wojciech Polak jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Fundacja ma zacząć działalność 1 stycznia 2020 roku. (IAR)

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster