Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

zesłanie-ducha-świętegoUroczystość zwana też Pięćdziesiątnicą upamiętnia zstąpienie Ducha Świętego na Maryję, matkę Jezusa, oraz apostołów.

Ksiądz profesor Robert Skrzypczak powiedział, że Duch Święty, podobnie jak apostołom, także współczesnym udziela darów potrzebnych w przeżywaniu wiary.

Ksiądz profesor Robert Skrzypczak wspomina pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny sprzed 40 lat, 2 czerwca 1979 roku, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Podkreśla, że przyniosła ona wiele owoców nawróceń.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, jako początek misji Kościoła, jest Dniem Cierpienia w Intencji Misji. Idea tego dnia zrodziła się w 1925, po kanonizacji świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji. Chorzy zapragnęli ofiarować swoje cierpienia za misje i misjonarzy. W roku 1931, z inicjatywy Unii Misyjnej Duchowieństwa, z okazji Zielonych Świąt zorganizowano w Rzymie Dzień Chorych dla Misji Katolickich. Cztery lata później, za aprobatą papieża Piusa XI, Rada Naczelna Papieskich Dzieł Misyjnych uchwaliła, że w dniu Zielonych Świąt obchodzony będzie Dzień Cierpienia w Intencji Misji. (IAR)

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster kaufen