środa 22 maja 2024
Imieniny obchodzą: Helena, Wiesław

Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny w trakcie diagnozy – włącz się i Ty

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”

W maju zakończył się cykl warsztatów strategicznych organizowanych w Kędzierzynie-Koźlu i Strzelcach Opolskich w ramach projektu „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”. W pięciu spotkaniach udział wzięło łącznie 70 osób, które reprezentowały wszystkie jednostki samorządowe tworzące Subregion, tj. 11 gmin: Bierawa, Cisek, Jemielnica, Kędzierzyn-Koźle, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie, a także 2 powiaty: kędzierzyńsko-kozielski oraz strzelecki.

W oparciu o posiadany potencjał Partnerzy współpracują ze sobą, by wspólnie realizować projekty, które będą mogły być finansowane ze środków funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Wszystko to dla spełnienia głównego celu utworzenia Subregionu, jakim jest poprawa warunków życia jego mieszkańców, kreowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy.

Warsztaty umożliwiły rozpoznanie, pozyskanie, a następnie wykorzystanie wiedzy o potrzebach, oczekiwaniach i obawach podmiotów z terenu obszaru funkcjonalnego. Konsultowano rozważane warianty wspólnych projektów oraz wstępnie wytypowano obszary, które mają być traktowane jako priorytetowe do realizacji w ramach opracowywanej Strategii Rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego do roku minimum 2020 oraz Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Dotychczas zdefiniowano następujące propozycje projektów:

 1. Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych
 2. Centrum Pielgrzymkowo-Rekreacyjno-Turystyczne  – Góra Św. Anny
 3. Budowa zintegrowanego systemu transportowego
 4. Rozwój subregionalnego systemu opieki zdrowotnej
 5. Czyste powietrze
 6. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 7. Rozwój systemu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpowodziowej
 8. Produkt turystyczny – system szlaków rowerowych
 9. Produkt turystyczny – dziedzictwo historii, przyrody, rekreacja
10. Kultura – wyrównywanie szans w dostępie do oferty kulturalnej
 11. Edukacja – rozwój zaplecza nowoczesnej oświaty
 12. Profesjonalne usługi społeczne  – opieka nad osobami starszymi
 13. Profesjonalne usługi społeczne  – opieka nad dziećmi do lat 3

 

Obecnie przygotowywana jest część diagnostyczna dokumentów o charakterze strategicznym dla Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KKSOF). Konkretyzują się pierwsze wnioski z przeprowadzanych analiz w takich obszarach, jak potencjał demograficzny czy zasoby materialne Subregionu.

Jednocześnie w ramach projektu rozpoczyna się proces badań społecznych wśród osób zamieszkujących obszar. Badanie ankietowe, służące opracowaniu dokumentów strategicznych, przeprowadzane jest telefonicznie, w formie ankiety tradycyjnej, jak również w trybie on-line – poprzez formularz ankiety dostępny na stronach internetowych każdej z gmin.

Gotową do uzupełnienia i odesłania ankietę można również znaleźć pod adresem:

http://deltapartner.org.pl/ankieta_kedzierzyn/

We wdrażaniu zmian na obszarze Subregionu niezmiernie ważne jest aktywne uczestnictwo społeczności lokalnej. Serdecznie zapraszamy więc do szerokiego włączenia się w proces decydowania  o przyszłości  obszaru i  udziału w badaniu. Każdy mieszkaniec KKSOF może mieć realny wpływ na wybór kierunków rozwoju swojego otoczenia!

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013) przyznanych Gminie Kędzierzyn-Koźle (liderowi projektu) w „Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, jaki został ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 grafika_KKSOF

Zobacz również:

Czerwono zółte logo Radia Doxa
Radio Doxa
ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole
e-mail: radio@doxa.fm
NIP 754-10-03-858 | REGON 040005377-00066
nr konta: BGŻ BNP Paribas 93 2030 0045 1110 0000 0043 2700
Sekretariat
tel.: 77 45 66 700

Marketing
tel.: 77 453 83 83
Antena
tel.: 77 45 66 777

Newsroom
tel.: 77 45 39 777
Busy do Holandii Busy do Anglii Naprawa komputerów Opole
Skip to content