Bliżej rodziny i dziecka

Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Dzięki zaproszonym gościom i ekspertom przekażemy informacje dot. pozytywnych wzorców rodzicielskich, łączenia ról- zawodowej i rodzinnej (zdalna praca), zdalnej edukacji – jak sobie z nią radzić, ale również będziemy podejmować trudne tematy np. kryzys w rodzinie, w tym utrata pracy, utrata dochodów, obawa przed zachorowaniem i przemoc domowa. Przekażemy również informacje o dostępności do informacji na temat oferty wsparcia na terenie województwa dla osób potrzebujących, itp.

Na program zapraszaMagda Giczewska-Pietrzak Magda Giczewska-Pietrzak

W OSTATNIM PROGRAMIE