Kuźnia Zdrowia Świętej Hildegardy

Ikona głośnika sobota
Ikona zegarka 18:35

Benedyktyńska wizjonerka w stroju Mniszki jako pierwsza kobieta w średniowieczu, samodzielnie założyła klasztor żeński, jako pierwsza dokonała całościowego opisu niemieckiej fauny i flory. Jest pierwszą znaną autorką moralitetu, pierwszą i jedyną podpisaną imieniem kompozytorką średniowiecza, pierwszą świętą, która pozostawiła po sobie autobiografię, pamiętniki, wiele bezcennych dzieł.

Kobieta nietuzinkowa, wyprzedzająca swoją epokę, wyjątkowa.
Urodziła się w roku 1098 w Bermersheim, jako dziesiąte dziecko w średniozamożnej szlacheckiej rodzinie, a zmarła 17 września 1179 r. w Rupertsbergu. Była benedyktynką, wizjonerką, mistyczką, kompozytorką, lekarzem, botanikiem, kaznodziejka, reformatorką życia religijnego, pisarką i założycielką dwóch klasztorów.

Na program zapraszaMarcin Polus Marcin Polus