Puls kultury. Kulturalny express województwa opolskiego

Ikona głośnika niedziela
Ikona zegarka 15:35

Audycja Puls kultury. Kulturalny express województwa opolskiego to propozycja Fundacji DOXA Edukacji Medialnej i Radia Doxa na promocję oraz popularyzację oferty kulturalnej jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego, w których skład wchodzą:

Cykl coniedzielnych audycji radiowych przedstawia pakiet wiadomości dotyczących działalności kulturalnej jednostek organizacyjnych podlegających Samorządowi Województwa Opolskiego, w tym zapowiedzi o wydarzeniach bibliotecznych, muzealnych, premierach i planowanych koncertach, a także rozmowy z dyrekcją, pracownikami i widzami-entuzjastami wszystkich tych placówek.

Pomysł na cykl audycji wywodzi się ze „Strategii rozwoju województwa opolskiego”, która celuje w promocję twórców związanych z Opolszczyzną i wpisuje się w zakres działań Samorządu Województwa Opolskiego, tj. promocji i rozwoju kultury Śląska Opolskiego oraz wspierania inicjatyw kulturotwórczych, środowisk twórczych i regionalnych projektów.

Audycja jest współfinansowana ze środków otrzymanych od
Samorządu Województwa Opolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na program zapraszaMarcin Polus Marcin Polus