czwartek 30 maja 2024
Imieniny obchodzą: Karol, Ferdynand

Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc ma moc

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.
W cyklu audycji “Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc ma moc” omówimy cele i zadania Funduszu Sprawiedliwości oraz porozmawiamy z zaproszonymi ekspertami o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wskażemy gdzie szukać pomocy oraz przedstawimy bezpłatne formy wsparcia dostępne w placówkach tworzących ogólnopolską Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W Radiu Doxa na audycje zapraszamy we wtorki i czwartki o godz. 14.35, powtórka tego samego dnia o godz. 23.15.
Audycja realizowana jest we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Nowy cykl audycji (10-12.2023r.)

 

AUDYCJA 20:

Ci, którzy walczą z przestępczością, muszą odebrać kompleksowe wykształcenie, aby móc skutecznie pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Należy jednak pamiętać o tym, że z przestępczością mogą walczyć również ci, którzy aktualnie się kształcą. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że nawet studenci prawa są w stanie realnie pomóc. Więcej nt. mówi dr Michał Sopiński, rektor-komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

AUDYCJA 19:

Dzięki stale toczącej się walce z przestępczością, setki osób stojących na straży prawa dbają o to, aby nasze dobra nie były naruszane, a jeśli do tego dojdzie – aby jak najszybciej otrzymać pomoc. Jeżeli taki stan rzeczy ma się utrzymać, niezbędne jest kształcenie młodych prawników. O tym, dlaczego edukacja pełni tak ważną rolę w walce z przestępczością mówi dr Michał Sopiński, rektor-komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

AUDYCJA 18:

Edukowanie dzieci na temat tego, czym jest i jak wygląda przemoc rówieśnicza, oraz jak sobie z nią radzić, jest bardzo ważne. Małoletni pokrzywdzeni przemocą rówieśniczą muszą wiedzieć, gdzie szukać pomocy. O tym, dlaczego dla dzieci taka wiedza jest niezbędna, mówi Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

AUDYCJA 17:

Przemoc może przyjmować różne oblicza. Obok przemocy wobec dzieci czy seniorów, odrębnym jej rodzajem pozostaje przemoc rówieśnicza. Jest ona problemem, który dotyczy wielu młodych ludzi. Bez odpowiedniej pomocy, dzieci pokrzywdzone przemocą rówieśniczą mogą nie poradzić sobie z natłokiem złych przeżyć. Rezultaty takiej niemocy często są tragiczne w skutkach. Problem przemocy rówieśniczej omawia Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

AUDYCJA 16:

Dużym problemem, z którym mierzy się polskie społeczeństwo jest bierność. Nawet gdy docierają do nas sygnały świadczące o przemocy dziejącej się nieopodal, często wolimy nie ingerować w tzw. cudze problemy. Gdy stajemy się świadkami, problem dotyczy również nas. Reagowanie na akty przemocy jest naszym obowiązkiem. Lepiej interweniować mimo braku pewności, niż skazywać się na potencjalne wyrzuty sumienia i życie z poczuciem winy. Apel jest wyraźny – nie bójmy się reagować. O konieczności wstawiania się za dziećmi pokrzywdzonymi przemocą mówi Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

AUDYCJA 15:

Przemoc wobec dzieci to proceder, który w postępowaniu wymaga szczególnie dobrej organizacji. Koordynacja działań między instytucjami musi przebiegać bez zarzutów, aby nie dopuścić do zaniedbań, które mogą mieć katastrofalne skutki. Tragiczne konsekwencje może mieć także obojętność świadków. Niestety, w polskim społeczeństwie jest to poważny problem. Zagadnienia przybliża Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

AUDYCJA 14:

Ustawa Kamilka przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zarządza m.in. zmiany w zakresie instytucji reprezentanta dzieci. Więcej mówi o tym Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

AUDYCJA 13:

Tragedia małoletniego Kamilka z Częstochowy wstrząsnęła wszystkimi, którzy o niej usłyszeli. Majowe wydarzenia z udziałem chłopca odbiły się szerokim echem nie tylko w opinii publicznej, ale także w przestrzeni politycznej i legislacyjnej. Czwartego sierpnia 2023 roku, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwaną Ustawą Kamilka. Ma ona zwiększać prawną ochronę dzieci przed przemocą. Więcej nt. prac związanych z nowelizacją mówi Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

AUDYCJA 12:

Wiele osób pokrzywdzonych przez wypadki nie zdaje sobie sprawy z pomocy, jaką oferują lokalne ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Misją Funduszu Sprawiedliwości jest zapewnianie wsparcia wszystkim tym, którzy aktualnie go potrzebują. Mówi o tym adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

AUDYCJA 11:

Jeśli w następstwie wypadku komunikacyjnego osoba poszkodowana utraciła zdolności dochodowe, może liczyć na wsparcie finansowe gwarantowane przez Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc materialna może przyjmować różne formy – mowa tu m.in. o bonach żywnościowych, pokrywaniu kosztów odzieży, a także tych związanych z przystosowaniem lokalu do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Pokryte mogą zostać koszty opieki nad dziećmi, czyli opłacenie żłobków czy przedszkoli. Możliwości pomocowe przybliża adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

AUDYCJA 10:

Fundusz Sprawiedliwości pomaga osobom pokrzywdzonym na wiele sposobów. Na wsparcie funduszu mogą liczyć również osoby, które ucierpiały w wyniku wypadków komunikacyjnych. Poza pomocą prawną i psychologiczną, uczestniczy wypadków mogą otrzymać także wsparcie finansowe, szczególnie, gdy w wyniku zdarzenia utracili zdolności do pracy. Więcej mówi o tym adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

AUDYCJA 9:

Osoby pokrzywdzone wypadkami komunikacyjnymi, które we własnym interesie działają bez udziału pełnomocników, mogą pogubić się w postępowaniu procesowym. To duży błąd, który może przyczynić się do poniesienia jeszcze większych strat. Czynny udział pokrzywdzonych w postępowaniu jest bardzo ważny, ponieważ pozwala osiągnąć adekwatną pomoc. Na temat pomocy pokrzywdzonym wypadkami mówi adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

AUDYCJA 8:

Zdarzają się sytuacje, gdy pokrzywdzeni z powodu wypadków komunikacyjnych nie są należycie informowani o swoich prawach, a wystosowane w ich stronę pouczenia są niejasne. Zagadnienie przybliża adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

AUDYCJA 7:

Każdego dnia, na polskich drogach i autostradach dochodzi do wielu wypadków komunikacyjnych. Mowa tu zarówno o niegroźnych stłuczkach, jak i poważnych kolizjach, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Wypadek komunikacyjny to okoliczność regulowana przez przez prawo karne, szczególnie przez art. 177 KK. Więcej nt. mówi adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

AUDYCJA 6:

Na pomoc telefoniczną mogą liczyć również osoby małoletnie pokrzywdzone przestępstwami. Konsultanci linii mają mają kwalifikacje niezbędne do tego, aby nieść pomoc również najmłodszym. Dzięki znajomości języków obcych, na wsparcie mogą liczyć także dzieci i dorośli zza granicy. Więcej nt. mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

AUDYCJA 5:

Na linię pomocy pokrzywdzonym przestępstwem dzwonią także ci, którzy zostali pokrzywdzeni przemocą seksualną. To wyjątkowo delikatny temat, dlatego od konsultantów wymaga się empatii i wyrozumienia. Szczególnie wysokich kompetencji i rozsądnych reakcji wymagają telefony od dzieci i młodzieży. O pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym przestępstwami seksualnymi mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

AUDYCJA 4:

W XXI w oszukanym można zostać na wiele różnych sposobów. Internet to przestrzeń, która daje dużo możliwości, niestety także przestępcom. W sieci o wiele trudniej zidentyfikować tożsamość naszego rozmówcy. O oszustwach i innych przestępstwach zgłaszanych na linii mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

AUDYCJA 3:

Na linię pomocy pokrzywdzonym przestępstwem dzwonią osoby, które aktualnie znajdują się w kryzysie, a także ci, którzy z problemami zmagają się od dłuższego czasu. Konsultanci odbierają telefony dotyczące różnego rodzaju krzywd. Obok przemocy, jedną z popularniejszych przyczyn kontaktu z infolinią są oszustwa i kradzieże. Więcej nt. mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

AUDYCJA 2:

Powodów, dla których dzwoniący wybierają numer Linii Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem jest naprawdę wiele. Najczęstszym z nich jest przemoc, szczególnie domowa, która jest problemem na skalę światową. Zdarzają się również przypadki, kiedy przemoc domowa jest zgłaszana na bieżąco. O tym, jak udziela się wówczas pomocy mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

AUDYCJA 1:

Na linię Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem może zadzwonić każdy, kto znajduje się w potrzebie. Na pomoc mogą liczyć osoby pokrzywdzone przemocą domową, fizyczną, psychiczną, a także seksualną, Wsparcie otrzymają także ofiary wypadków drogowych, osoby okradzione lub oszukane. Istnieje również możliwość uzyskania pomocy postpenitencjarnej. O działaniu Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

Cykl audycji (07-09.2023)

REPORTAŻ FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI 29.09.2023:

 

AUDYCJA 20:

Ci, którzy walczą z przestępczością, muszą odebrać kompleksowe wykształcenie, aby móc skutecznie pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Należy jednak pamiętać o tym, że z przestępczością mogą walczyć również ci, którzy aktualnie się kształcą. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że nawet studenci prawa są w stanie realnie pomóc. Więcej nt. mówi dr Michał Sopiński, rektor-komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

AUDYCJA 19:

Dzięki stale toczącej się walce z przestępczością, setki osób stojących na straży prawa dbają o to, aby nasze dobra nie były naruszane, a jeśli do tego dojdzie – aby jak najszybciej otrzymać pomoc. Jeżeli taki stan rzeczy ma się utrzymać, niezbędne jest kształcenie młodych prawników. O tym, dlaczego edukacja pełni tak ważną rolę w walce z przestępczością mówi dr Michał Sopiński, rektor-komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

AUDYCJA 18:

Edukowanie dzieci na temat tego, czym jest i jak wygląda przemoc rówieśnicza, oraz jak sobie z nią radzić, jest bardzo ważne. Małoletni pokrzywdzeni przemocą rówieśniczą muszą wiedzieć, gdzie szukać pomocy. O tym, dlaczego dla dzieci taka wiedza jest niezbędna, mówi Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

AUDYCJA 17:

Przemoc może przyjmować różne oblicza. Obok przemocy wobec dzieci czy seniorów, odrębnym jej rodzajem pozostaje przemoc rówieśnicza. Jest ona problemem, który dotyczy wielu młodych ludzi. Bez odpowiedniej pomocy, dzieci pokrzywdzone przemocą rówieśniczą mogą nie poradzić sobie z natłokiem złych przeżyć. Rezultaty takiej niemocy często są tragiczne w skutkach. Problem przemocy rówieśniczej omawia Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

AUDYCJA 16:

Dużym problemem, z którym mierzy się polskie społeczeństwo jest bierność. Nawet gdy docierają do nas sygnały świadczące o przemocy dziejącej się nieopodal, często wolimy nie ingerować w tzw. cudze problemy. Gdy stajemy się świadkami, problem dotyczy również nas. Reagowanie na akty przemocy jest naszym obowiązkiem. Lepiej interweniować mimo braku pewności, niż skazywać się na potencjalne wyrzuty sumienia i życie z poczuciem winy. Apel jest wyraźny – nie bójmy się reagować. O konieczności wstawiania się za dziećmi pokrzywdzonymi przemocą mówi Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

AUDYCJA 15:

Przemoc wobec dzieci to proceder, który w postępowaniu wymaga szczególnie dobrej organizacji. Koordynacja działań między instytucjami musi przebiegać bez zarzutów, aby nie dopuścić do zaniedbań, które mogą mieć katastrofalne skutki. Tragiczne konsekwencje może mieć także obojętność świadków. Niestety, w polskim społeczeństwie jest to poważny problem. Zagadnienia przybliża Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

AUDYCJA 14:

Ustawa Kamilka przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zarządza m.in. zmiany w zakresie instytucji reprezentanta dzieci. Więcej mówi o tym Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

AUDYCJA 13:

Tragedia małoletniego Kamilka z Częstochowy wstrząsnęła wszystkimi, którzy o niej usłyszeli. Majowe wydarzenia z udziałem chłopca odbiły się szerokim echem nie tylko w opinii publicznej, ale także w przestrzeni politycznej i legislacyjnej. Czwartego sierpnia 2023 roku, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwaną Ustawą Kamilka. Ma ona zwiększać prawną ochronę dzieci przed przemocą. Więcej nt. prac związanych z nowelizacją mówi Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

AUDYCJA 12:

Wiele osób pokrzywdzonych przez wypadki nie zdaje sobie sprawy z pomocy, jaką oferują lokalne ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Misją Funduszu Sprawiedliwości jest zapewnianie wsparcia wszystkim tym, którzy aktualnie go potrzebują. Mówi o tym adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

AUDYCJA 11:

Jeśli w następstwie wypadku komunikacyjnego osoba poszkodowana utraciła zdolności dochodowe, może liczyć na wsparcie finansowe gwarantowane przez Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc materialna może przyjmować różne formy – mowa tu m.in. o bonach żywnościowych, pokrywaniu kosztów odzieży, a także tych związanych z przystosowaniem lokalu do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Pokryte mogą zostać koszty opieki nad dziećmi, czyli opłacenie żłobków czy przedszkoli. Możliwości pomocowe przybliża adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

AUDYCJA 10:

Fundusz Sprawiedliwości pomaga osobom pokrzywdzonym na wiele sposobów. Na wsparcie funduszu mogą liczyć również osoby, które ucierpiały w wyniku wypadków komunikacyjnych. Poza pomocą prawną i psychologiczną, uczestniczy wypadków mogą otrzymać także wsparcie finansowe, szczególnie, gdy w wyniku zdarzenia utracili zdolności do pracy. Więcej mówi o tym adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

AUDYCJA 9:

Osoby pokrzywdzone wypadkami komunikacyjnymi, które we własnym interesie działają bez udziału pełnomocników, mogą pogubić się w postępowaniu procesowym. To duży błąd, który może przyczynić się do poniesienia jeszcze większych strat. Czynny udział pokrzywdzonych w postępowaniu jest bardzo ważny, ponieważ pozwala osiągnąć adekwatną pomoc. Na temat pomocy pokrzywdzonym wypadkami mówi adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

AUDYCJA 8:

Zdarzają się sytuacje, gdy pokrzywdzeni z powodu wypadków komunikacyjnych nie są należycie informowani o swoich prawach, a wystosowane w ich stronę pouczenia są niejasne. Zagadnienie przybliża adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

AUDYCJA 7:

Każdego dnia, na polskich drogach i autostradach dochodzi do wielu wypadków komunikacyjnych. Mowa tu zarówno o niegroźnych stłuczkach, jak i poważnych kolizjach, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Wypadek komunikacyjny to okoliczność regulowana przez przez prawo karne, szczególnie przez art. 177 KK. Więcej nt. mówi adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

AUDYCJA 6:

Na pomoc telefoniczną mogą liczyć również osoby małoletnie pokrzywdzone przestępstwami. Konsultanci linii mają mają kwalifikacje niezbędne do tego, aby nieść pomoc również najmłodszym. Dzięki znajomości języków obcych, na wsparcie mogą liczyć także dzieci i dorośli zza granicy. Więcej nt. mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

AUDYCJA 5:

Na linię pomocy pokrzywdzonym przestępstwem dzwonią także ci, którzy zostali pokrzywdzeni przemocą seksualną. To wyjątkowo delikatny temat, dlatego od konsultantów wymaga się empatii i wyrozumienia. Szczególnie wysokich kompetencji i rozsądnych reakcji wymagają telefony od dzieci i młodzieży. O pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym przestępstwami seksualnymi mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

AUDYCJA 4:

W XXI w oszukanym można zostać na wiele różnych sposobów. Internet to przestrzeń, która daje dużo możliwości, niestety także przestępcom. W sieci o wiele trudniej zidentyfikować tożsamość naszego rozmówcy. O oszustwach i innych przestępstwach zgłaszanych na linii mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

AUDYCJA 3:

Na linię pomocy pokrzywdzonym przestępstwem dzwonią osoby, które aktualnie znajdują się w kryzysie, a także ci, którzy z problemami zmagają się od dłuższego czasu. Konsultanci odbierają telefony dotyczące różnego rodzaju krzywd. Obok przemocy, jedną z popularniejszych przyczyn kontaktu z infolinią są oszustwa i kradzieże. Więcej nt. mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

AUDYCJA 2:

Powodów, dla których dzwoniący wybierają numer Linii Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem jest naprawdę wiele. Najczęstszym z nich jest przemoc, szczególnie domowa, która jest problemem na skalę światową. Zdarzają się również przypadki, kiedy przemoc domowa jest zgłaszana na bieżąco. O tym, jak udziela się wówczas pomocy mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

AUDYCJA 1:

Na linię Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem może zadzwonić każdy, kto znajduje się w potrzebie. Na pomoc mogą liczyć osoby pokrzywdzone przemocą domową, fizyczną, psychiczną, a także seksualną, Wsparcie otrzymają także ofiary wypadków drogowych, osoby okradzione lub oszukane. Istnieje również możliwość uzyskania pomocy postpenitencjarnej. O działaniu Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.


AUDYCJA 30:

Pomoc udzielona telefonicznie przez Linię Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jest kompleksowa – rzeczona infolinia to telefon zaufania dla osób pokrzywdzonych, który zapewnia im dostęp do pomocy prawnej i psychologicznej. Dzwoniąc na linię, osoby pokrzywdzone i świadkowie mogą także umówić się na konsultację osobistą w ośrodku pomocy. Więcej informacji na temat udziela Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

AUDYCJA 29:

W sytuacjach kryzysowych, osoby pokrzywdzone przestępstwem często nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc. Niestety, niewiele osób wie o istnieniu Linii Pomocy Pokrzywdzonym współfinansowanej przez Fundusz Sprawiedliwości. Osoby pokrzywdzone mogą dzięki niej uzyskać pomoc niezależnie od tego, gdzie obecnie się znajdują. O tym, jak działa linia mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

AUDYCJA 28:

Fundusz Sprawiedliwości pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem na wiele sposobów. Mogą one uzyskać wsparcie prawne, psychologiczne, materialne oraz medyczne. Fundusz Sprawiedliwości wyciąga pomocną dłoń do wszystkich w potrzebie. Więcej o wspieraniu osób pokrzywdzonych przestępstwem mówi dr Jarosław Ruszewski, prezes Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach.

AUDYCJA 27:

Osobą pokrzywdzoną przestępstwem może zostać każdy z nas bez względu na wiek, posiadaną wiedzę czy doświadczenie. Pomimo zachowywania szczególnej ostrożności, nie da się uodpornić na działania przestępcze. Wiele osób nie wie, jak reagować w przypadku doświadczania czynów karalnych – mowa tu o byciu ich ofiarą jak i świadkiem. Więcej nt. Mówi dr Jarosław Ruszewski, prezes Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach.

AUDYCJA 26:

Przestępstwa przemocowe względem dzieci mogą mieć wieloraki wymiar. W erze postępu technologicznego, przemoc można napotkać także w cyberprzestrzeni. Do odmian przemocy zalicza się również zaniedbanie, które może przybierać różne formy. Mówiąc o przemocy, należy rozpatrywać problem w naprawdę szerokim spektrum. Istotę zagadnienia przybliża Agnieszka Kuliś, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”, a także koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

AUDYCJA 25:

Podobnie jak w przypadku osób dorosłych, dzieci narażone są na różne rodzaje przemocy. Żaden, nawet najmniejszy akt agresji nie jest obojętny. Dzieci postrzegają rzeczywistość odmiennie od osób dojrzałych. Szkody powodowane agresją są tragiczne w skutkach. Mowa tu także o konsekwencjach, które mogą objawić się dopiero po kilku latach. Przybliża je Agnieszka Kuliś, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”, a także koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

AUDYCJA 24:

Choć ofiarami przemocy często stają się mężczyźni, agresja w rodzinie zazwyczaj dotyczy kobiet i dzieci. Oprawcy obierają za cel osoby małoletnie przez to, że są one bardziej bezbronne. Przestraszone dzieci zazwyczaj nie są w stanie przeciwstawić się swoim oprawcom. Poza lękiem i poczuciem bezsilności, przemoc skutkuje wieloma innymi przykrymi konsekwencjami, które mogą pozostać z młodym człowiekiem na całe życie. Więcej o tragicznych następstwach przemocy wobec dzieci mówi Agnieszka Kuliś, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”, a także koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

AUDYCJA 23:

Bez wątpienia, ofiary przemocy domowej muszą otrzymać pomoc. Należy jednak pamiętać o tym, że nie każda forma pomocy jest skuteczna. Niektóre rozwiązania mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację osoby pokrzywdzonej. Wiele osób, jako remedium wskazuje mediacje między ofiarą a sprawcą. Czy słusznie? Wyjaśnia to Agnieszka Kuliś, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”, a także koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

AUDYCJA 22:

Choć akty przemocy mogą dotyczyć wszystkich stosunkowo częściej ofiarami padają kobiety. Wiele pokrzywdzonych wyjaśnia agresję otrzymywaną od bliskich nadmiernym spożywaniem alkoholu. Trunki nie są jednak przyczyną zachowań agresywnych. Więcej na temat mówi Agnieszka Kuliś, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”, a także koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

AUDYCJA 21:

Przemoc domowa to jeden z najpoważniejszych problemów, z którym mierzą się polskie rodziny. Często, tuż obok nas, a jednak poza naszym zasięgiem, rozgrywają się dramaty wielu osób. Ofiarą przemocy domowej może zostać każdy. Więcej o specyfice zjawiska przemocy mówi Agnieszka Kuliś, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”, a także koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

AUDYCJA 20:

Ofiarą wyłudzenia metodą „na Blika” może paść każdy z nas, bez względu na wiek i stopień świadomości. Kiedy w grę wchodzą emocje i presja czasu, szansa na powodzenie oszustwa rośnie. Kiedy ofiara zrozumie że została oszukana, często spanikowana nie wie, jak ma postępować. O tym, co należy zrobić, gdy padniemy ofiarą wyłudzenia mówi Miłosz Bachusz, pracownik projektu Bezpieczna Sieć. Zapobiegać cyberprzestępczości można na wiele sposobów. Każdy użytkownik Internetu powinien znać zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Przypomina o tym Miłosz Bachusz.

AUDYCJA 19:

Przestępstwa w cyberprzestrzeni to problem, z którym mierzy się społeczeństwo XXI wieku. Coraz popularniejsze stają się m. in. wyłudzenia metodą „na Blika”. Na czym one polegają oraz jak się przed nimi chronić wyjaśnia Miłosz Bachusz, pracownik projektu Bezpieczna Sieć.

AUDYCJA 18:

Osoby starsze, które padły ofiarą przemocy rzadko szukają wsparcia. Zaprzeczają, że dzieje im się krzywda bądź też zwyczajnie usprawiedliwiają sprawcę i obwiniają za wszystko siebie. Według Światowej Organizacji Zdrowia tylko do 6 proc. przypadków złego traktowania osób 60+ jest zgłaszanych do instytucji. Według statystyk najczęściej stosowana wobec seniorów jest przemoc psychiczna. Na drugim miejscu znajduje się przemoc fizyczna, następnie ekonomiczna. Często jako ukryta forma przemocy określane jest zaniedbanie. Polega ono na niezaspokajaniu podstawowych potrzeb psychicznych i biologicznych. Między innymi o tym mówi gość audycji Janusz Kołodziejski, koordynator Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łodzi. Jakie kary grożą za stosowanie przemocy wobec seniorów?

AUDYCJA 17:

Przemoc wobec osób starszych nie należy do rzadkości. Niewiele niestety osób mówi o tym głośno – ofiarami są osoby słabe, niemające kontaktu z innymi. Jak wskazują badania, co szósty senior pada ofiarą przemocy bądź doświadcza różnych form złego traktowania. Problem jest ogromny – 16 proc. ludzi 60+ spotyka się z jakąś formą przemocy. Występuje ona zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się – agresorzy pochodzą z różnych grup społecznych. O rodzajach przemocy wobec osób starszych oraz gdzie mogą szukać pomocy mówi Janusz Kołodziejski, koordynator Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łodzi.

AUDYCJA 16:

Z pomocy psychologicznej świadczonej w ramach Funduszu Sprawiedliwości korzystać mogą również sprawcy przemocy. Zadaniem takiej terapii jest w dużej mierze uświadomienie im tego, że ich działania krzywdzą innych, często osoby z najbliższego otoczenia. Wchodząca w życie ustawa antyprzemocowa 2.0 również wprowadza pewne zasady z tym związane. Mówi o tym wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 15:

Obowiązująca od trzech lat tzw. ustawa antyprzemocowa, która powstała w Ministerstwie Sprawiedliwości, zrewolucjonizowała dotychczasowy system walki z przemocą domową w Polsce. Jak pokazał czas, przepisy cechują się wysoką skutecznością i sprawiają, że sprawcy przemocy są bezzwłocznie izolowani od osób krzywdzonych. Dzięki ustawie antyprzemocowej Polska dołączyła do grona państw o najwyższym standardzie ochrony osób pokrzywdzonych przemocą domową. To silne wsparcie bezpieczeństwa polskich rodzin. Między innymi o tym mówi w audycji wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 14:

Przemoc, w tym przemoc domowa, to jedno z najczęściej występujących naruszeń praw człowieka i czynów przestępczych, a zarazem problem społeczny obecny we wszystkich społeczeństwach i kręgach kulturowych. W reakcji na to zjawisko powstają regulacje, których celem jest penalizacja przemocy, a przede wszystkim ochrona osób pokrzywdzonych przemocą. Reakcją państwa na zjawisko przemocy są między innymi ustawa antyprzemocowa 1.0 i uzupełniająca ją ustawa 2.0 oraz tak zwana „ustawa Kamilka”. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 13:

Istotnym elementem skutecznego przeciwdziałania przypadkom przemocy oraz jej skutkom jest właściwe współdziałanie służb i instytucji, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu. Służyć mogą temu między innymi wspólne szkolenia i warsztaty wymiany doświadczeń. Niezwykle ważna jest również współpraca z przedstawicielami lokalnych społeczności, na przykład Kołami Gospodyń Wiejskich. Jak mówi gość audycji wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, ważne jest zainteresowanie społeczne tymi tematami.

AUDYCJA 12:

12. Niezwykle istotna w kwestii ochrony dzieci przed przemocą jest sprawna komunikacja pomiędzy instytucjami, które zajmują się ochroną dzieci, ich edukacją czy troską o ich zdrowie. Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakłada, że obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich będzie miał każdy organ zarządzający placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, religijną, artystyczną, medyczną, sportową, do której uczęszczają albo w której przebywają dzieci i nastolatki. Chodzi tu zarówno o placówki publiczne jak i prywatne. Co więcej, ma to też dotyczyć podmiotów prowadzących usługi noclegowo-hotelarskie oraz turystyczne. Między innymi o tym mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 11:

Jedną z istotniejszych zmian proponowanych w projekcie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest wprowadzenie ustawowego obowiązku o raportowaniu przypadków wiążących się z krzywdzeniem dzieci ze skutkiem śmiertelnym lub zakończonych ciężkimi uszkodzeniami ciała. Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Projekt przewiduje analizę zdarzeń stanowiących czyny zabronione określone w kodeksie karnym, popełnione przez rodzica lub opiekuna, których skutkiem jest śmierć dziecka lub doznanie przez niego ciężkich obrażeń ciała. Będą one prowadzone przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Sprawiedliwości. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 10:

Sprawa Kamilka z Częstochowy uwydatniła problem trudności w komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami w przypadku kiedy są one ofiarami przemocy. W ramach zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym utworzona ma zostać między innymi instytucja kuratora osoby niepełnosprawnej, który będzie miał za zadanie wspierać osobę niepełnosprawną w niektórych czynnościach prawnych. O zmianach w przepisach mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 9:

12 maja do sejmu wpłynął projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, który ma być pierwszym tak kompleksowym aktem prawnym odnoszącym się do ochrony praw małoletnich. Złożony został przez Suwerenną Polskę,a pracował nad nim zespół ekspertów i prawników zajmujących się prawem rodzinnym oraz prawami dzieci. O konieczności wprowadzenia nowych uregulowań prawnych w tym zakresie mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 8:

Konwencja o prawach dziecka powinna być głównym punktem odniesienia dla wszystkich rządów w ich działaniach dotyczących dzieci. Ratyfikując Konwencję, państwa zobowiązują się do podjęcia „wszelkich odpowiednich środków legislacyjnych, administracyjnych i innych” w celu pełnej realizacji zawartych w niej praw. O rekomendacjach Komitetu Praw Dziecka dla Polski mówi Olga Trocha, specjalista ds. ochrony dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

AUDYCJA 7:

Komitet Praw Dziecka, który jest swego rodzaju strażnikiem Konwencji Praw Dziecka z 1989 roku, w grudniu 2020 roku wydał rekomendacje dla Polski po przeanalizowaniu raportów na temat wdrażania konwencji przez Polskę. O rekomendacjach mówi Olga Trocha, specjalista ds. ochrony dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

AUDYCJA 6:

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci.

AUDYCJA 5:

Standardy ochrony dzieci w instytucjach to zbiór zasad, których spełnienie sprawia, że dana placówka jest bezpieczna dla dzieci – czyli jest miejscem, w którym identyfikowane są sytuacje ryzyka krzywdzenia dziecka oraz podejmowane są działania zapewniające dzieciom bezpieczeństwo. O konieczności opracowania takich standardów mówi Olga Trocha, specjalista ds. ochrony dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

AUDYCJA 4:

Jesienią ubiegłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało porozumienie z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), które ma wzmocnić ich ochronę prawną. Jak podkreślił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, resort sprawiedliwości chroniąc dzieci przed krzywdzeniem, realizuje ideę wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom oraz dba o ich prawidłowy rozwój w rodzinie. – Traktujemy dzieci i ich potrzeby z szacunkiem i troską. Chronimy ich prawa, nie zapominając o obowiązkach – mówił wiceminister Marcin Romanowski. Efektem współpracy UNICEF z Funduszem Sprawiedliwości jest m.in. kampania społeczna dotycząca przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. O jej założeniach mówi Magdalena Fałkowska, specjalista ds. ochrony dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

AUDYCJA 3:

Według statystyk aż 41 proc. dzieci w wieku od 11 do 17 lat doświadcza przemocy ze strony najbliższych czy też ze strony rówieśników. Jakie są rodzaje przemocy wobec dzieci? Jak reagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec nieletnich? Mówi o tym Magdalena Fałkowska, specjalista ds. ochrony dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

AUDYCJA 2:

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF będą wspólnie podnosić świadomość społeczną na temat zwalczania przemocy wobec najmłodszych. Ma temu służyć kampania pod hasłem „Twój głos jest kluczem w walce przeciwko przemocy”. Na kampanię złożą się m.in. akcje informacyjne, ulotki, spoty, debaty eksperckie oraz konferencje. O tym, do kogo został skierowany ten program wyjaśnia dr Monika Kacprzak z Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

AUDYCJA 1: Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF będą wspólnie podnosić świadomość społeczną na temat zwalczania przemocy wobec najmłodszych. Ma temu służyć kampania pod hasłem „Twój głos jest kluczem w walce przeciwko przemocy”. Szczegóły związane z programem przedstawia dr Monika Kacprzak z Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.


Kolejny cykl audycji (04-06.2023r.)

Audycja 1:

Audycja 2:

Audycja 3:

Audycja 4:

Audycja 5:

Audycja 6:

Audycja 7:

Audycja 8:

Audycja 9:

Audycja 10:

Audycja 11:

Audycja 12:

Audycja 13:

Audycja 14:

Audycja 15:

Audycja 16:

Audycja 17:

Audycja 18:

Audycja 19:

Audycja 20:

Audycja 21:

Audycja 22:

Audycja 23:

Audycja 24:

Audycja 25:

Audycja 26:

Audycja 27:

Audycja 28:

Audycja 29:

Audycja 30:

Audycja 31:

Audycja 32:

Audycja 33:

Audycja 34:

Audycja 35:

Audycja 36:

Audycja 37:

Audycja 38:

Audycja 39:

Audycja 40:

Audycja 41:

Audycja 42:

Audycja 43:

Audycja 44:

Audycja 45:

Audycja 46:

Audycja 47:

Audycja 48:

Audycja 49:

Audycja 50:


Kolejny cykl audycji:

Audycja 1:

Audycja 2:

Audycja 3:

Audycja 4:

Audycja 5:

Audycja 6:

Audycja 7:

Audycja 8:

Audycja 9:

Audycja 10:

Audycja 11:

Audycja 12:

Audycja 13:

Audycja 14:

Audycja 15:

Audycja 16:

Audycja 17:

Audycja 18:

Audycja 19:

Audycja 20:

Audycja 21:

Audycja 22:

Audycja 23:

Audycja 24:

Audycja 25:

Audycja 26:

Audycja 27:

Audycja 28:

Audycja 29:

Audycja 30:

Audycja 31:

Audycja 32:

Audycja 33:

Audycja 34:

Audycja 35:

Audycja 36:

 


 

Czerwono zółte logo Radia Doxa
Radio Doxa
ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole
e-mail: radio@doxa.fm
NIP 754-10-03-858 | REGON 040005377-00066
nr konta: BGŻ BNP Paribas 93 2030 0045 1110 0000 0043 2700
Sekretariat
tel.: 77 45 66 700

Marketing
tel.: 77 453 83 83
Antena
tel.: 77 45 66 777

Newsroom
tel.: 77 45 39 777
Busy do Holandii Busy do Anglii Naprawa komputerów Opole
Skip to content