Nasz Śląsk

Ikona głośnika sobota
Ikona zegarka 15:15

Audycja prowadzona w gwarze śląskiej. Zamierzeniem audycji Nasz Śląsk jest przybliżenie kultury Śląska w jego wymiarze religijnym i świeckim. Interesuje nas tradycja żywa, wytworzona i kontynuowana, a inspiruje nas życie na Śląsku w całym jego bogactwie, różnorodności i wielowymiarowości, do których należą: wiara i zwyczaje, postępowanie, praca i świat wartości, sposób myślenia i działania, dzień powszedni i świętowanie, zabawy i zainteresowania, rodzina i społeczność lokalna (miejscowość, gmina, region), wytwory kultury artystycznej (dokonania architektoniczne, muzyczne, literackie, z zakresu sztuki).

Swoistą atmosferę audycji współtworzą nasi słuchacze, którzy sami określili się jako „śląska czelołtka”. Współautorami Naszego Śląska są zapraszani do studia goście oraz słuchacze, którzy mają możliwość podzielenia się bogactwem swoich przemyśleń. Dzieje się to zarówno poprzez wypowiedzi na antenie dzwoniąc w trakcie prowadzenia programu na numer 077 456 67 77 i wysyłane listy na adres:

Radio Doxa
ul Kraszewskiego 7-9
45-011 Opole
ns@doxa.fm
Autorami programu są 3 pary prowadzących:
Panie Przysieczanki: Edeltrauda Gambka i Gertruda Gritner
Krystian Czech i Konrad Wacławczyk
Tomasz Niesłony i Aniela Książek