Pasterskie słowo

Ikona głośnika sobota
niedziela
Ikona zegarka 20:45
9:45

Ks. Biskup Andrzej Czaja urodził się 12 grudnia 1963 roku w Oleśnie Śląskim. W rodzinnej wiosce Wysoka k. Olesna w latach 1970-1978 uczęszczał do szkoły podstawowej. W latach 1978-1982 kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Oleśnie. Po złożeniu egzaminu dojrzałości podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. 11 czerwca 1988 roku w Kluczborku w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z rąk ks. bp. Jana Bagińskiego przyjął święcenia prezbiteratu. Po rocznej posłudze duszpasterskiej jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Zabrzu został skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z tym środowiskiem był związany przez 20 lat zdobywając poszczególne stopnie naukowe (1994 – doktorat, 2003 – habilitacja, 2005 – profesor KUL). Dnia 14 sierpnia 2009 roku papież Benedykt XVI mianował ks. Andrzeja Czaję biskupem opolskim. Święcenia biskupie i ingres do katedry opolskiej odbyły się w sobotę 29 sierpnia 2009 roku.