niedziela 21 kwietnia 2024
Imieniny obchodzą: Bartosz, Feliks

Żyjemy w państwie prawa

Na antenie Radia Doxa prezentujemy cykl audycji “Żyjemy w państwie prawa”. Rozmawiamy w nich z ekspertami na temat tego, jak i gdzie szukać pomocy kiedy stajemy się ofiarami przestępstwa, jak działać kiedy jesteśmy świadkami przestępstwa, gdzie szukać pomocy, do jakich zapukać drzwi. Mówimy też, jak działa w Polsce system sprawiedliwości, jak jest reformowany, po co i dlaczego. Audycje na antenie Radia Doxa w poniedziałki, wtorki, piątki i soboty o godz. 11.15 i 14.30. Audycja realizowana wspólnie z Funduszem Sprawiedliwości.


2021


Audycja 60
Każda z osób, które kontaktują się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym czy bezpośrednio z jednym z ośrodków Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem może liczyć na profesjonalne podejście i fachową pomoc. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 59
W audycji rozmawiamy o różnych formach pomocy świadczonej w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 58
W Polsce co roku ofiarami przestępstw pada 200 tys. osób! To może być każdy z nas. Wszyscy pokrzywdzeni mogą liczyć na pomoc Funduszu Sprawiedliwości. Wystarczy zgłosić się do jednego z 336 miejsc świadczenia pomocy – są praktycznie w każdym powiecie. Lista placówek dostępna jest na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości. Oliwka (13 l.) została w 2019 r. ciężko ranna w strzelaninie w szkole podstawowej w Brześciu Kujawskim. Trzy kule, które omal nie pozbawiły jej życia, padły z broni byłego ucznia tej samej szkoły. Gdy po ponad dwóch tygodniach wyszła ze szpitala, dziewczynkę i jej rodziców wsparł Fundusz Sprawiedliwości. Rodzina otrzymała kompleksową pomoc Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzonego przez Fundację Dies Mei. Fundacja jest jedną z kilkudziesięciu organizacji pozarządowych, które prowadzą okręgowe ośrodki i lokalne punkty w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, korzystając z finansowania Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki zmianie prawa Fundusz zwiększył ponad 40-krotnie kwoty przekazywane na ośrodki pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 57
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia m.in. następujące funkcje: obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw, zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną, zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy, upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 56
Często osoby pokrzywdzone przestępstwem krępują się osobiście zgłosić do punktu pomocy. Może być to spowodowane strachem przed prześladowcą czy wstydem przed przyznaniem się do bycia ofiarą przestępstwa. W takich sytuacjach rozwiązaniem może być Linia Pomocy Pokrzywdzonym. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 55
Dzięki dotacjom z Funduszu Sprawiedliwości zbudowana została ogólnopolska sieci ośrodków i punktów pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, gdzie skuteczne i szybkie wsparcie otrzymują ofiary przemocy, szczególnie kobiety i dzieci. Zostały uruchomione ośrodki rehabilitacji dla ofiar ciężkich wypadków i telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym.
Pamiętaj! Nikt nie ma prawa naruszać Twojej nietykalności cielesnej, nękać Cię, pozbawić bezprawnie wolności, krzywdzić Cię psychicznie i fizycznie. Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na numer 222 309 900! Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 54
Według statystyk policyjnych, rocznie prawie 250 tys. osób w Polsce może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. To poważny problem społeczny, który Ministerstwo Sprawiedliwości skutecznie rozwiązuje. O tym, jak skutecznie chronione są ofiary, mówią liczby. Do 30 czerwca br. odnotowano już 1938 przypadków skutecznej izolacji sprawców. Wydano 1607 nakazów opuszczenia mieszkania połączonych z zakazem zbliżania się do niego i jego bezpośredniego otoczenia, w 112 – sam nakaz jego opuszczenia, a w 219 przypadkach – zakaz zbliżania się do lokalu. Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej uczestniczyli w 20 241 interwencjach domowych. Dla jeszcze większej ochrony osób dotkniętych przemocą domową ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje ich bezpieczeństwa. Są to m.in. Zakaz zbliżania się do ofiar, Obrona przed nękaniem w sieci, Ochrona przed każdym prześladowcą. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 53
O stosowaniu zapisów ustawy antyprzemocowej i ich skuteczności rozmawiają Aleksandra Mieczyńska i wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 52
Ponad pół roku obowiązywania przełomowych rozwiązań i stały monitoring oraz zbieranie raportów z działania nowych przepisów pozwoliły na opracowanie dodatkowych narzędzi zwiększających skuteczność ustawy. Są to m.in. zakaz zbliżania się do ofiar, czy zakaz wstępu w określone miejsca. O innych rozwiązaniach mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 51
Ustawa antyprzemocowa to skuteczne narzędzie walki z przemocą domową. Według danych GUS, około 80 proc. ofiar tej przemocy to kobiety. To przede wszystkim im służy ustawa. W okresie obowiązywania ustawy antyprzemocowej w prawie 96 proc. przypadków nakaz opuszczenia mieszkania lub zakaz zbliżania się wydany był wobec mężczyzny, a tylko w nieco ponad 4 proc. – wobec kobiety. Po analizach informacji o stosowaniu nowych przepisów ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje pełnego bezpieczeństwa dla osób dotkniętych przemocą domowej. Pierwszą z nich jest zakaz zbliżania się do ofiary przemocy. W rozmowie omawiamy kolejne. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 50
Prawie osiem miesięcy obowiązywania ustawy to także czas monitorowania nowych rozwiązań. Chcemy jeszcze lepiej dbać o poziom ochrony pokrzywdzonych, by mogli czuć się bezpieczne nie tylko we własnym domu, ale też w szkole, miejscu pracy, na spacerze czy podczas zajęć sportowych – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej, w trakcie której poinformował o wprowadzaniu dodatkowych zapisów w tak zwanej ustawie antyprzemocowej. Zmiany przepisów zostaną wprowadzone m.in. w kodeksie postępowania cywilnego, karnego i Kodeksie wykroczeń. – Wiemy już, że policjanci i funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej biorący udział w interwencjach domowych stanęli na wysokości zadania, dlatego poradzą sobie również z nowymi rozwiązaniami – podkreślił minister Romanowski.
Pokrzywdzeni zostaną objęci ochroną nie tylko w domu rodzinnym czy w jego najbliższym otoczeniu, lecz także w każdym innym miejscu. Jedną z najważniejszych zaproponowanych zmian jest możliwość zastosowania zakazu zbliżania się sprawcy do osoby dotkniętej przemocą, gdy znajduje się ona na ulicy, zakupach czy spacerze.


Audycja 49
Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa przyniosła zamierzone efekty – sprawcy są izolowani, a ofiary mają zapewnioną pomoc i opiekę. Dla jeszcze większej ochrony osób dotkniętych przemocą domową ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje ich bezpieczeństwa. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 48
O różnych formach promocji mediacji, również wśród dzieci i młodzieży, jako skutecznego narzędzia rozwiązywania konfliktów, w tym o działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 47
Żeby móc korzystać z mediacji trzeba wiedzieć o takiej formie rozwiązywania konfliktów. Stąd bardzo ważna rola różnego rodzaju działań informacyjnych. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 46
Profesjonalny mediator, wpisany do odpowiedniego rejestru, daje pewność przeprowadzenia mediacji w odpowiedni sposób. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 45
Odpowiednio przygotowany mediator potrafi poprowadzić do przełamania barier blokujących porozumienie. Rozmawiamy m.in. o profesjonalizacji zawodu mediatora. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 44
O mediacjach, jako skutecznej i wygodnej formie rozwiązywania konfliktów mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 43
W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. Zyskuje ona również coraz większą popularność w Polsce. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 42
Środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczane są na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym, pomoc postpenitencjarną oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Obszarami, jakimi zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości jest wspieranie osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową, przemocą fizyczną i psychiczną, wypadkiem drogowym, przestępstwem seksualnym, kradzieżą, oszustwem czy też pozbawieniem alimentów. Gościem audycji jest psycholog Dawid Sztajner.


Audycja 41
Każdego roku ponad 200 tys. osób żyjących w Polsce staje się ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Fundusz Sprawiedliwości sprawnie wypełnia obowiązek niesienia pomocy wszystkim ofiarom i pokrzywdzonym w sprawach alimentacyjnych. Istotnym zakresem działań Funduszu jest m.in. pomoc prawna dla takich pokrzywdzonych. Na czym ona polega oraz w jaki sposób można z niej skorzystać? Gościem audycji jest prawnik Magdalena Miszawska.


Audycja 40
Fundusz Sprawiedliwości wspiera wszystkich, którzy potrzebują pomocy w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Wymagająca wsparcia ofiara może korzystać z pomocy w ramach jednolitej sieci obejmującej cały kraj. Zaktualizowany Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2024 zakłada utworzenie sieci pomocy składającej się z 58 ośrodków regionalnych i 328 punktów lokalnych. Jedną z form świadczonego wsparcia jest zapewnienie pokrzywdzonym kradzieżą lub oszustwem pomocy materialnej i prawnej. Gościem audycji jest Sylwia Polańska, prezes Stowarzyszenia ETOH:


Audycja 39
Fundusz Sprawiedliwości, którego pełna nazwa brzmi Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej stworzony jest w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach, świadkom, a także osobom opuszczającym zakłady karne. Pomoc prawna dla pokrzywdzonych kradzieżą lub przestępstwem to jedno z założeń funkcjonowania Funduszu utworzonego w 1997 roku. Gościem audycji jest prawnik Magdalena Miszawska.


Audycja 38
Jednym z obszarów, jakimi zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości jest wspieranie osób wymagających pomocy w powrocie do normalnego funkcjonowania. Szczególnie ważna jest tu pomoc psychologiczna, co w przypadku ofiar przestępstw seksualnych może ocalić niejedno życie. Gościem audycji jest psycholog Dawid Sztajner.


Audycja 37
Fundusz Sprawiedliwości świadczy pomoc zarówno osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom, jak i tym, którzy na skutek nieszczęśliwych zdarzeń wymagają pomocy medycznej, czy też w zakresie leczenia i rehabilitacji. Gościem audycji jest Sylwia Polańska, prezes Stowarzyszenia ETOH:


Audycja 36
Fundusz Sprawiedliwości wspiera potrzebujących w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Każda osoba wymagająca wsparcia może korzystać z pomocy w ramach jednolitej sieci obejmującej cały kraj. Na terenie całej Polski działa już 351 miejsc świadczenia pomocy. Zaktualizowany Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2024 zakłada utworzenie sieci pomocy składającej się z 58 ośrodków regionalnych i 328 punktów lokalnych. W każdym z nich osoba pokrzywdzona i jej najbliżsi mogą uzyskać pomoc prawną, materialną oraz psychologiczną. Jak wsparcie z zakresu psychologii wygląda w przypadku pokrzywdzonych kradzieżą lub oszustwem? Gościem audycji jest psycholog Dawid Sztajner:


Audycja 35
Jeśli jesteś pokrzywdzony lub pokrzywdzona m.in. przemocą domową, przemocą fizyczną i psychiczną, wypadkiem drogowym, przestępstwem seksualnym, kradzieżą, oszustwem czy też pozbawieniem alimentów; jeśli jesteś świadkiem przestępstwa – Fundusz Sprawiedliwości może ci pomóc. Jednym z priorytetów jego działań jest wprowadzanie oraz postulowanie zmian prawnych, ułatwiających zapewnienie pomocy ofiarom przestępstw. Gościem audycji jest prawnik Magdalena Miszawska.


Audycja 34
Pomoc świadczona przez organizacje pozarządowe, opłacana ze środków Funduszu Sprawiedliwości może uratować wiele osób zmagających się z poważnymi problemami. Wśród różnych form wsparcia udzielanego przez Fundusz Sprawiedliwości ofiary przemocy fizycznej i psychicznej skorzystać mogą m.in. z pomocy materialnej, często wręcz niezbędnej w powrocie do prawidłowego funkcjonowania. Jak tego typu wsparcie wygląda w przypadku ofiar przestępstw seksualnych? Gościem audycji jest Sylwia Polańska, prezes Stowarzyszenia ETOH.


Audycja 33
Fundusz Sprawiedliwości realizuje obowiązek niesienia pomocy wszystkim ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej. Istotnym zakresem działań Funduszu jest m.in. pomoc prawna dla ofiar przestępstw seksualnych. Na czym ona polega oraz w jaki sposób można z niej skorzystać? Gościem audycji jest prawnik Magdalena Miszawska.


Audycja 32
Klinika BUDZIK została uruchomiona w lipcu 2013 roku jako pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Pobyt i rehabilitacja w klinice są całkowicie bezpłatne. Otwarcie kliniki BUDZIK, pomagającej wybudzić się ze śpiączki dorosłym, planowane jest na 2022 r. Będzie to roku jubileuszu 20-tu lat istnienia Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”. Patronat honorowy nad realizacją inwestycji objęła małżonka Prezydenta RP – Agata Kornhauser-Duda.


Audycja 31
W południe 15 lipca w Warszawie w obecności ministrów Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, Prezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Teresy Bogiel oraz Ewy Błaszczyk, prezes fundacji „Akogo?”, miało miejsce wmurowanie aktu erekcyjnego na budowie Kliniki „Budzik” dla dorosłych.


Audycja 30
Fundusz Sprawiedliwości ukierunkowany na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, swoją działalność kieruje również do ofiar wypadków komunikacyjnych i drogowych. Przeżycie kolizji lub innych tego typu zdarzeń często zostawia ślad w pamięci na wiele lat. Aby uporać się z doznaną traumą, warto zasięgnąć porady psychologa. Tego rodzaju pomoc może być niezbędna w powrocie do pełni zdrowia.


Audycja 29
Fundusz Sprawiedliwości, którego pełna nazwa brzmi Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej stworzony jest w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach, świadkom, a także osobom opuszczającym zakłady karne. Od 2019 roku tworzona jest sieć ośrodków pomocy, składająca się z punktów regionalnych i lokalnych. Miejsca te mają być łatwo dostępne, dlatego odległość między nimi nie wynosi więcej niż 40 kilometrów. Jednym z nich jest Stowarzyszenie ETOH Częstochowa, gdzie osoby poszkodowane, w tym ofiary wypadków komunikacyjnych i drogowych otrzymać mogą niezbędną pomoc prawną.


Audycja 28
Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.Jedną z form świadczonego wsparcia jest zapewnienie ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej pomocy medycznej.


Audycja 27
Wśród wielu form wsparcia udzielanego przez Fundusz Sprawiedliwości ofiary przemocy fizycznej i psychicznej skorzystać mogą m.in.z pomocy finansowej.


Audycja 26
Każdego roku około 200 tys. osób żyjących w Polsce staje się ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Wśród nichznaczną grupęstanowią kobiety i dzieci. Obowiązek niesienia pomocy realizuje Fundusz Sprawiedliwości,który ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej zapewnia m.in. istotne wsparcie psychologiczne. Na czym ono polega oraz od kogo konkretnie możnaje uzyskać?


Audycja 25
Pomoc prawna dla ofiar przemocy fizycznej i psychicznej to jedno z głównych założeń funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, utworzonego w 1997 roku na mocy ustawy Kodeks karny wykonawczy. W ramach Funduszu osoby pokrzywdzone w przestępstwach uzyskać mogą także pomoc prawną.


Audycja 24
30 listopada zeszłego roku weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa, dzięki której sprawcy przemocy domowej są natychmiast izolowani od swych ofiar. Nowe przepisy wzorowane były na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych państwach. W Austrii policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy fizycznej obowiązuje już ponad 20 lat i wydawany jest na 14 dni. Podobne rozwiązanie wprowadzono w Czechach. Obejmują m.in. nakaz opuszczenia mieszkania przez winnego przemocy oraz zakaz kontaktowania się z ofiarami. Teraz dzięki nowym uprawnieniom danym policji, sprawca przemocy fizycznej zagrażającej życiu lub zdrowiu domowników bezzwłocznie opuści mieszkanie. Jak w praktyce wyglądają takie interwencje policji i czy poszkodowana osoba może od razu poczuć się bezpiecznie?


Audycja 23
Ustawa Antyprzemocowa zapewnia policji możliwość szybkiej reakcji na przemoc domową, a osobie poszkodowanej daje bezpieczeństwo i czas na zaplanowanie dalszych działań. Ten efekt uzyskany został przez możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości pomoc dotrze do potrzebujących natychmiast, a nie po kilku tygodniach lub miesiącach, jak zdarzało się wcześniejw sprawach cywilnych rozstrzyganych na drodze sądowej. Dzięki nowym procedurom i uprawnieniom nadanym policji wzrosła też odpowiedzialność spoczywająca na funkcjonariuszach.


Audycja 22
Fundusz Sprawiedliwości został stworzony w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach orazświadkom. Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, jest ukierunkowana zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną. Aby jednak te etapy mogły zafunkcjonować potrzebna jest też szybka, zdecydowana i odpowiedzialna praca policji. Odkąd obowiązuje Ustawa Antyprzemocowa służby zyskały procedury szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej.Jakie uprawnienia zyskali policjanci i jak z nich korzystają w praktyce?


Audycja 21
Od czasu zreformowania we wrześniu 2017 roku Fundusz Sprawiedliwości działa coraz skuteczniej. W latach 2013-2017 kwoty kierowane do organizacji pozarządowych (to za ich pośrednictwem udzielana jest pomoc) na ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym nie przekraczały 20 mln zł rocznie. W 2018 r. jest to 25 mln zł. Ale prawdziwym przełomem było wprowadzenie Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Od 2019 r. Fundusz kierował do potrzebujących wsparcie o wartości ponad 100 mln zł, a łączna pomoc do 2021 r. ma wynosić aż 352,5 mln zł. Nigdy dotąd skala pomocy dla ofiar przestępstw oraz ich bliskich nie była tak wielka. Wcześniej pomoc udzielana ofiarom przestępstw polegała głównie na wsparciu prawnym i psychologicznym. Teraz potrzebujący otrzymują też realną pomoc materialną, dostosowaną do konkretnych potrzeb poszkodowanych. Jest to między innymi pokrywanie kosztów:
· leczenia i rehabilitacji;
· leków nierefundowanych i wyrobów medycznych;
· czasowego zakwaterowania;
· związanych z nauką dzieci w szkołach i przedszkolach;
· opieki nad dziećmi w żłobkach;
· szkoleń i kursów zawodowych;
· przejazdów środkami komunikacji publicznej;
· żywności (bony żywnościowe);
· zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
· wypoczynku dzieci na obozach czy koloniach;
Program przewiduje również dopłaty do czynszu i opłat za mieszkanie (np. za prąd, ogrzewanie, gaz, wodę, opał), a także np. finansowanie dostosowania mieszkania do potrzeb osoby pokrzywdzonej, która w wyniku przestępstwa utraciła sprawność fizyczną.


Audycja 20
Każda z form pomocy – pomoc materialna, medyczna czy prawna – świadczonej w Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wszystkim potrzebującym jest niezwykle istotna. Ma ona na celu łagodzenie skutków przestępstwa, ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz wiele innych. Liczne osoby poszkodowane szukające wsparcia to ofiary przemocy domowej. Przemoc w rodzinie wbrew pozorom to nie tylko znęcanie się fizyczne nad bliską osobą. Zjawisko to może przybrać różne formy. Większość ofiar przemocy domowej stanowią kobiety (nie oznacza to jednak, iż ofiarami tego zjawiska nie mogą być dzieci, czy mężczyźni). Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie bardzo często powiedzenie o niej głośno jest jedynie pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji. Niezbędne jest tutaj wsparcie psychologów, terapeutów i lekarzy.


Audycja 19
Ofiary przemocy domowej często potrzebują kompleksowego wsparcia świadczonego w ramach Funduszu Sprawiedliwości przez wykwalifikowane jednostki. Chodzi tutaj o pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną czy materialną. Ważną formą pomocy jest również pomoc prawna.


Audycja 18
Znowelizowana tzw. ustawa antyprzemocowa ma za zadanie znacznie obniżyć ilość aktów przemocy domowej w Polsce. Ofiary tej przemocy mogą liczyć na wsparcie Funduszu Sprawiedliwości. Formy wsparcia dla osób pokrzywdzonych przemocą domową są bardzo różne. Najważniejsze jest to, żeby pomoc docierała do pokrzywdzonych jak najszybciej.


Audycja 17
30 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy tak zwanej ustawy antyprzemocowej, uchwalonej pod koniec kwietnia i podpisanej w maju tego roku przez prezydenta. Ma ona w szczególności chronić ofiary przemocy domowej. Ustawa antyprzemocowa zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. W ramach swoich działań Fundusz Sprawiedliwości wspiera także ofiary przemocy domowej.


Audycja 16
Fundusz Sprawiedliwości ma pomagać nie tylko osobom poszkodowanym przestępstwem, ale również sprawcom przestępstw. Pomoc postpenitencjarna może przybierać różne formy: może to być pomoc finansowa, pomoc psychologiczna czy też prawna. Celem Programu jest udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.


Audycja 15
Pomoc postpenitencjarna świadczona w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości więźniom oraz opuszczającym zakłady karne obejmuje również pomoc psychologiczną. Istotne jest, żeby ta pomoc była świadczona w sposób ciągły.


Audycja 14
11 września 2019 r. Dysponent Funduszu Sprawiedliwości przyjął Program Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarządowe z Funduszu Sprawiedliwości na lata 2020-2022. Celem Programu jest udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Program skierowany jest do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji. W Programie przewidziano wsparcie co najmniej 30 ośrodków pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Realizacja zadania określonego w Programie następuje w drodze otwartego konkursu ofert.


Audycja 13
W pomocy postpenitencjarnej świadczonej więźniom ważną rolę odgrywają m.in. pracownicy Służby Więziennej.


Audycja 12
Do zadań Funduszu Sprawiedliwości należy m.in. udzielanie pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Świadczona jest przez zawodowych kuratorów sądowych, Służbę Więzienną czy organizacje pozarządowe świadczące pomoc postpenitencjarną.


Audycja 11
W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadczonej przez Ośrodki Pomocy Funduszu Sprawiedliwości udzielana jest m.in. pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, pokrywanie kosztów kształcenia, finansowanie dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat, bony żywnościowe i inne. Bez względu na to jaką formę ta pomoc przybiera niezwykle ważne jest, aby z empatią, w odpowiedni i profesjonalny sposób zdiagnozować potrzeby danej osoby.W cyklu audycji „Żyjemy w Państwie Prawa” przedstawiliśmy historię Pani Katarzyny, która była ofiarą przemocy domowej, ale otrzymała skuteczną pomoc od Funduszu Sprawiedliwości dzięki której mogła uwolnić się od swojego oprawcy.


Audycja 10
Dowodem skuteczności pomocy świadczonej przez Ośrodki Pomocy Funduszu Sprawiedliwości są historie ludzi, którzy już z niej skorzystali. W audycji przedstawiany jedną z nich.


Audycja 9
Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest podstawą dla świadczenia odpowiedniej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i bliskim tych osób. W audycji wyjaśniamy m.in. jak wygląda praca ośrodków tworzących tą Sieć.


Audycja 8
Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie bardzo często powiedzenie o niej głośno jest jedynie pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji. Niezbędne jest wsparcie psychologów, prawników, terapeutów, lekarzy i innych specjalistów. Bardzo ważne jest też, aby z taką decyzją nie czekać, dlatego tak ważne jest szybkie znalezienie formy pomocy w przypadku ofiar przestępstw. W celu otrzymania wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości w pierwszej kolejności należy kontaktować się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem +48 222 309 900 lub na adres e-mail info@numersos.pl. Można również kontaktować się telefonicznie z wybranym ośrodkiem.


Audycja 7
Pomoc świadczona w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości osobom pokrzywdzonym przestępstwem i bliskim tych osób ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz wiele innych. Do świadczenia pomocy na odpowiednim poziomie niezbędna jest Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Sieć tworzona przez Fundusz Sprawiedliwości cały czas się rozrasta. W całej Polsce funkcjonuje już ok. 350miejsc świadczenia pomocy


Audycja 6
Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP obejmuje całą Polskę. Bez odpowiedniego sprawnego sprzętu ratowniczego służba druhów Ochotniczych Straży Pożarnych byłaby znacznie utrudniona, albo wręcz niemożliwa. Sprzęt jednostek OSP jest bardzo różnorodny, wykorzystywany w zależności od występującego zagrożenia. Niestety jego zakup i utrzymanie są bardzo kosztowne. Na przykładzie wydarzeń z 18 czerwca 2021 roku w Nowej Białej informujemy o wsparcie jednostek OSP przez Fundusz Sprawiedliwości.


Audycja 5
Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych obejmuje całą Polskę. Dotacje są udzielane za pośrednictwem gmin. Gmina otrzymuje dofinansowanie w wysokości 99% wartości sprzętu, sama musi dopłacić zaledwie 1% wartości. O tym, jak ważne jest to wsparcie możemy przekonać się na przykładzie niedawnych wydarzeń w miejscowości Nowa Biała.


Audycja 4
Co roku w Polsce około 200 tys. osób staje się ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Znaczna część poszkodowanych to kobiety i dzieci. Państwo ma obowiązek niesienia pomocy takim osobom. Obowiązek ten realizuje Fundusz Sprawiedliwości, do którego wpływają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw. Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz wspiera też strażaków ochotników, którzy często jako pierwsi z poświęceniem niosą pomoc ofiarom wypadków. Otrzymali oni nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 mln zł. Fundusz uruchomił także Linię Pomocy Pokrzywdzonym. Pod numerem 222 309 900 pokrzywdzeni przestępstwem lub działający na ich rzecz mogą uzyskać (nawet anonimowo) pomoc prawną, psychologiczną, dowiedzieć się, gdzie można otrzymać konkretną pomoc na miejscu.


Audycja 3
Szczegółowe warunki funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości określa ministerstwo sprawiedliwości, które w 2017 roku wydało obowiązujące do dziś rozporządzenie na ten temat. Na jego mocy ustawowe zadania funduszu są powierzone jednostkom publicznym i niepublicznym w drodze konkursów. Od 2019 roku tworzona jest sieć ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym przez przestępstwa, która składa się z ośrodków regionalnych i punktów lokalnych, tak aby na terenie każdego powiatu znajdował się choć jeden punkt, a odległość między nimi nie wynosiła więcej niż 40 kilometrów. Zadaniem ośrodków jest świadczenie pomocy psychologicznej, prawnej, a także materialnej. Ponadto została utworzona telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym. Każda osoba pokrzywdzona może dzięki niej anonimowo i szybko uzyskać niezbędną pomoc.


Audycja 2
Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Środki Funduszu przeznaczane są na:
pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, działalność mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegającą m.in.na:
– promowaniu i wspieraniu inicjatyw oraz przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,
– pokrywaniu kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających,
– promowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej.


Audycja 1
Fundusz Sprawiedliwości, którego pełna nazwa brzmi Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, to fundusz stworzony w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach, świadkom, a także osobom opuszczającym zakłady karne. Został utworzony w 1997 r. na mocy ustawy Kodeks karny wykonawczy. Jego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Szczegółowe warunki funkcjonowania Funduszu określa ministerstwo sprawiedliwości, które w 2017 roku wydało obowiązujące do dziś rozporządzenie na ten temat. Na jego mocy ustawowe zadania funduszu są powierzone jednostkom publicznym i niepublicznym w drodze konkursów.


2020


Audycja 64 Opracowując przepisy, które znalazły się w obowiązującej od 30 listopada tzw. ustawie antyprzemocowej, Ministerstwo Sprawiedliwości wzorowało się na rozwiązaniach istniejących w niektórych krajach europejskich od wielu lat. Czerpano jednak z rozwiązań praktycznych, bez przekazów ideologicznych. Ekspert – wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 63 Skuteczność rozwiązań zawartych w ustawie antyprzemocowej, a tym samym realna pomoc kierowana do osób pokrzywdzonych, będzie w bardzo dużym stopniu zależała od skuteczności osób pracujących w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i właściwego przygotowania samych ośrodków. Ekspert – wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 62 Pomoc osobom poszkodowanym przestępstwem, ofiarom przemocy jest tym skuteczniejsza, im jest szybsza i szeroko zakrojona. Na osobach, które jako pierwsze kontaktują się z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, spoczywa więc bardzo duża odpowiedzialność. Ważne jest, aby były one gruntownie przeszkolone w zakresie obowiązujących przepisów. Ekspert – wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 61 30 listopada weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa. Same zapisy ustawy to jednak za mało, konieczna jest skuteczna ich egzekucja. Z kolei aby skutecznie egzekwować przepisy i postanowienia tzw. ustawy antyprzemocowej konieczna jest dokładna jej znajomość. Służą temu szkolenia organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ekspert – wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 60 Instytucje unijne stojące na straży przestrzegania prawa wspólnotowego. Wyjaśnienie pojęcia tożsamości narodowej i interesu narodowego. Gość: profesor Joanna Ryszka, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.


Audycja 59 Prawo polskie, a prawo europejskie. Podstawowe kwestie dotyczące relacji prawa wspólnotowego do prawa krajowego. Gość: profesor Joanna Ryszka, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.


Audycja 58 Wpływ cyberprzemocy na zdrowie dzieci i młodzieży. Ważna rola rodziców i nauczycieli w pomocy młodym ofiarom cyberprzemocy. Gość: Magdalena Tęcza, psycholog, pracownik Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.,


Audycja 57 Definicja i rodzaje cyberprzemocy. Jak rozpoznać cyberprzemoc, dlaczego cyberprzemoc jest niebezpieczna. Gość: Magdalena Tęcza, psycholog, pracownik Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.


Audycja 56 Ustawa antyprzemocowa, której przepisy obowiązują od 30 listopada, zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. Ekspert – wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 55 W poniedziałek 30 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy tak zwanej ustawy antyprzemocowej, uchwalonej pod koniec kwietnia i podpisanej w maju tego roku przez prezydenta. Nowe przepisy znowelizowały między innymi Kodeks postępowania cywilnego, a także ustawę o Policji oraz Żandarmerii Wojskowej. Ekspert – minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.


Audycja 54 Tematem audycji religia, tradycja religijna, wreszcie religijność obywateli i wolność religijna jako wspólne dobro społeczne ze względu na wartości, jakie ze sobą niosą. Ekspert – ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej


Audycja 53 Tematem audycji jest kultura wolności i kultura prawna w debacie politycznej – odejście od sporów ideologicznych na rzecz sporów ideowych jako warunek podniesienia poziomu kultury dyskursu politycznego. Ekspert – ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.


Audycja 52 Kontynuujemy rozmowę z panią Ewą Kosowską – Korniak na temat mediacji. Tym razem skupimy się jednak na mediacjach rodzinnych – co zrobić, gdy małżonkowie nie potrafią się porozumieć i jak nie zaszkodzić dzieciom? Część 2.


Audycja 51 Kontynuujemy rozmowę z panią Ewą Kosowską – Korniak na temat mediacji. Tym razem skupimy się jednak na mediacjach rodzinnych – co zrobić, gdy małżonkowie nie potrafią się porozumieć i jak nie zaszkodzić dzieciom? Część 1.


Audycja 50 Na falach Radia DOXA wracamy do tematu mediacji i korzyści z nich płynących. Naszym gościem jest pani Ewa Kosowska – Korniak, prezes sądu arbitrażowego w Opolu i mediator. Część 2.


Audycja 49 Na falach Radia DOXA wracamy do tematu mediacji i korzyści z nich płynących. Naszym gościem jest pani Ewa Kosowska – Korniak, prezes sądu arbitrażowego w Opolu i mediator. Część 1


Audycja 48 Działania prowadzące do dyskryminacji, a później prześladowań osób wierzących, powinny spotkać się z natychmiastową reakcją. Spory ideologiczne powinny zostać zastąpione sporami ideowymi. Ekspert – Ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.


Audycja 47 Procesy związane z prześladowaniem i dyskryminacją osób wierzących mogą narastać i prowadzić do skrajnie niebezpiecznych sytuacji. Ekspert – Ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.


Audycja 46 Zjawisko chrystianofobii, obecne już od pewnego czasu w Europie, pojawia się również w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego w Polsce. Mówi o tym ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.


Audycja 45 Negatywnym zjawiskiem, o którym mówi się ostatnio coraz częściej, jest tzw. chrystianofobia. Czym jest i czy mamy z nią do czynienia w Polsce wyjaśnia ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.


Audycja 44 Ustawa antyprzemocowa. Nowe regulacje pozwalają na lepszą ochronę ofiar przemocy domowej poprzez całkowitą izolację sprawcy przemocy domowej od ofiary. Gość: Justyna Kobiołka, konsultant prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu.


Audycja 43 Przykłady pozytywnie rozwiązanych spraw. Kiedy ofiary przemocy domowej szukają pomocy i ją otrzymają, mogą rozpocząć nowy rozdział życia. Gość: Justyna Kobiołka, konsultant prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu.


Audycja 42 Edukacja w zakresie praw, które przysługują ofierze przemocy domowej. Często ofiary przemocy nie wiedzą o swoich prawach lub boją się o nie walczyć i upominać. W tym przypadku zarówno prawnik, jak i psycholog mogą pomóc rozwiązać wiele problemów, z jakimi ofiara się mierzy. Gość: Justyna Kobiołka, konsultant prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu.


Audycja 41 Pomoc prawna dla ofiar przemocy domowej. Ofiary przemocy domowej mogą bezpłatnie skorzystać z wielu opcji pomocy prawnej. Może ona dotyczyć na przykład zmian zakresie opieki nad dzieckiem lub alimentów. Gość: Justyna Kobiołka, konsultant prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu.


Audycja 40 Wśród działań Funduszu Sprawiedliwości są działania edukacyjne i informacyjne wśród dzieci i młodzieży. Ekspert: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski


Audycja 39 Jednym z działań popularyzujących mediacje był konkurs dla dzieci i młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji. Ekspert: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski


Audycja 38 Mediacje są dobrą formą rozwiązywania konfliktów, ale żeby z mediacji skorzystać, trzeba wiedzieć, że jest taka możliwość. Stąd akcje informacyjne dotyczące mediacji. Ekspert: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski


Audycja 37 Profesjonalizacja zawodu mediatora m.in. poprzez wprowadzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, to działania, jakie sukcesywnie prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości w celu ulepszenia systemu mediacji w Polsce. Ekspert: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski


Audycja 36 Rola rodziców i nauczycieli w edukacji dotyczącej hejtu i cyberprzemocy. Dorośli mają duży wpływ na to, jak młodzież postrzega i radzi sobie z hejtem. Ważna jest rozmowa, słuchanie oraz warsztaty, które pomogą młodym ludziom radzić sobie z negatywnymi emocjami. Gość: Martyna Kuklińska, psycholog.


Audycja 35 Czym jest hejt? Jak wpływa on na osobę hejtowaną? Jak rozmawiać nie hejtując drugiej osoby? To pytania, które zadaliśmy młodzieży, aby dowiedzieć się, czy zjawisko hejtu jest znane i rozumiane wśród młodych osób. Goście: Ania, uczennica szkoły podstawowej i Martyna Kuklińska, psycholog.


Audycja 34 Przypadki hejtu w świecie realnym i wirtualnym. Hejt można często zaobserwować w Internecie, ponieważ hejterzy są tam bardziej anonimowi. Goście: Dawid, uczeń technikum w Opolu i Martyna Kuklińska, psycholog.


Audycja 33 Hejt i cyberprzemoc z perspektywy młodzieży. To zjawiska często spotykane wśród młodzieży, dlatego postanowiliśmy zapytać młodych ludzi o to, czy wiedzą czym jest hejt i jakie mogą być jego skutki. Goście: Dawid, uczeń technikum w Opolu i Martyna Kuklińska, psycholog.


Audycja 32 Art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej mówi o równości państw członkowskich. W audycji pytamy czy ta zasada jest przestrzegana? Ekspert: Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego


Audycja 31 Prawo polskie, a prawo Unii Europejskiej – w audycji szukamy odpowiedzi na pytanie czy zdarza się, że przepisy wprowadzane poprzez dokumenty unijne mogą stać w sprzeczności z polskim prawem? Ekspert: Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego


Audycja 30 Wspólnota jaką jest UE gwarantować ma w wielu obszarach możliwość suwerennego zarządzania państwem. Czy tak jest w rzeczywistości czy też,  jak twierdzą niektórzy eksperci, coraz częściej daje się zauważyć próby ingerencji Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy państw członkowskich – w tym Polski. Ekspert: Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego


Audycja 29 W traktacie członkowskim Unii Europejskiej są zapisy mówiące o poszanowaniu równości państw członkowskich (m.in. art. 4 ust. 2).  Jednak czy są w pełni przestrzegane? Ekspert: Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego


Audycja 28 Gościem w studiu Radia DOXA jest pani Aneta Gibek-Wiśniewska, prawnik i zawodowy mediator. Tym razem opowiemy trochę o naszej polskiej mentalności i tym, czy mediacje mogą cokolwiek zmienić w postrzeganiu drugiej osoby.


Audycja 27 W studiu Radia DOXA kolejny raz gościmy panią adwokat Agnieszkę Adamczyk-Schönfelder. Tym razem dowiemy się, czy w naszym kraju możliwe jest zasięgnięcie porady prawnej dotyczącej sprawy prowadzonej poza granicami Polski.


Audycja 26 Gościem kolejnej audycji naszego cyklu jest ekspert w dziedzinie najnowszej historii Polski, profesor Wojciech Roszkowski. Rozmawiamy o protestach ulicznych, które mają miejsce w naszym kraju – ich, legalności, zasadności i genezie.


Audycja 25 Gościem kolejnej audycji naszego cyklu jest ekspert w dziedzinie najnowszej historii Polski, profesor Wojciech Roszkowski. Rozmawiamy o protestach ulicznych, które mają miejsce w naszym kraju – ich, legalności, zasadności i genezie.


Audycja 24 W kolejnym odcinku naszego cyklu w studiu Radia DOXA gości adwokat, pani Agnieszka Adamczyk–Schönfelder. Podejmiemy temat bezpłatnej pomocy prawnej. Część 4:


Audycja 23 W kolejnym odcinku naszego cyklu w studiu Radia DOXA gości adwokat, pani Agnieszka Adamczyk–Schönfelder. Podejmiemy temat bezpłatnej pomocy prawnej. Część 3:


Audycja 22 W kolejnym odcinku naszego cyklu w studiu Radia DOXA gości adwokat, pani Agnieszka Adamczyk–Schönfelder. Podejmiemy temat bezpłatnej pomocy prawnej. Część 2:


Audycja 21 W kolejnym odcinku naszego cyklu w studiu Radia DOXA gości adwokat, pani Agnieszka Adamczyk–Schönfelder. Podejmiemy temat bezpłatnej pomocy prawnej. Część 1:


Audycja 20 Ministerstwo Sprawiedliwości sukcesywnie prowadzi różnego rodzaju działania, które mają zwiększyć rolę mediacji w rozwiązywaniu konfliktów. Pomoże to zaoszczędzić czas i pieniądze wszystkich zainteresowanych stron. Ekspert: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 19 W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. Zyskuje ona również coraz większą popularność w Polsce, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa. Ekspert: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 18 W okresie pandemii koronawirusa Fundusz Sprawiedliwości oferuje również wsparcie osobom, które na zakażenie są najbardziej narażone – seniorom. Ekspert: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 17 Środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczane są nie tylko na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, ale również na zapobieganie przestępstwom, w tym na programy infomacyjno-profilaktyczne, czy edukacyjne. Ekspert: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 16 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności przesłanek eugenicznych do aborcji z Konstytucją spowodowało niezwykle ożywioną dyskusję i protesty wielu środowisk. Czy słusznie? Ekspert: Minister Patryk Jaki, poseł do Parlamentu Europejskiego.


Audycja 15 Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 22 października uznał aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją. W audycji pytamy jak sprawa wygląda z punktu prawnego? Ekspert: Minister Patryk Jaki, poseł do Parlamentu Europejskiego.


Audycja 14 Pomoc psychologiczna dla ofiar i sprawców przemocy. W rodzinach, w których dochodzi do przemocy, zarówno ofiara, jak i sprawca mogą skorzystać z pomocy psychologicznej. Zgłoszenie się, powiedzenie o problemie i skorzystanie z pomocy są pierwszymi krokami w kierunku poprawy sytuacji. Gość: Zofia Proczka-Śnieżek, psycholog, psychoterapeuta.


Audycja 13 Reagowanie na akty przemocy. Instytucje, do których mogą się zgłosić zarówno ofiary przemocy, jak i osoby, które są świadkami niepokojących zachowań. Gość: Zofia Proczka-Śnieżek, psycholog, psychoterapeuta.


Audycja 12 Wpływ pandemii na liczbę aktów przemocy. Odkąd zmagamy się z pandemią, młodzież częściej korzysta z telefonu zaufania, co pokazuje negatywny wpływ izolacji. Ważna jest również rola nauczycieli, którzy mogą na odległość sprawdzać stan fizyczny i kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. Gość: Zofia Proczka-Śnieżek, psycholog, psychoterapeuta.


Audycja 11 Przemoc domowa – czym jest, jak ją zidentyfikować. Według statystyk, do największej ilości aktów przemocy dochodzi w rodzinach, z rąk osób, które ofiary dobrze znają. Warto na to zwrócić uwagę szczególnie podczas pandemii, która może wzmagać akty przemocy. Gość: Zofia Proczka-Śnieżek, psycholog, psychoterapeuta.


Audycja 10 Fundusz Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw i chroni społeczeństwo przed przestępstwami, ale nie tylko. Za ponad 35 mln złotych zakupiony został specjalistyczny sprzęt medyczny dla polskich szpitali, a w okresie pandemii koronawirusa wiele placówek medycznych otrzymało realne wsparcie. Ekspert: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 9 Jednym z zadań Funduszu Sprawiedliwości jest pomoc Ochotniczym Strażom Pożarnym w całej Polsce. Jednostkom OSP Fundusz zapewnił najnowocześniejszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia za ponad 150 mln złotych. Ekspert: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 8 Ugoda zawarta podczas procesu mediacyjnego jest równoznaczna z orzeczeniem sądu – mówi nasz ekspert Aneta Gibek – Wiśniewska z kancelarii mediacyjnej. W tym odcinku audycji „Żyjemy w państwie prawa” dowiemy się jakie korzyści płyną z mediacji.


Audycja 7 W kolejnym odcinku naszego cyklu kontynuujemy temat mediacji pracowniczych. Tym razem przyjrzymy się mediacjom w dobie pandemii na linii pracodawca – pracownik. Naszym ekspertem jest zawodowy mediator Aneta Gibek – Wiśniewska.


Audycja 6 W kolejnym odcinku cyklu „Żyjemy w państwie prawa” dowiemy się czym są mediacje pracownicze i czy zyskały na popularności w dobie pandemii koronawirusa. Naszym gościem jest mediator Aneta Gibek – Wiśniewska.


Audycja 5 W naszym radiowym studiu gościmy zawodowego mediatora Anetę Gibek – Wiśniewską. W tym odcinku audycji „Żyjemy w państwie prawa” dowiemy się jakie korzyści płyną z procesu mediacyjnego.


Audycja 4 W przypadku pomocy świadczonej przez Fundusz Sprawiedliwości istotne jest, żeby trafiła ona do osób poszkodowanych jak najszybciej. Wtedy może być pomocą najskuteczniejszą. Ekspert: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 3 Wiele osób już skorzystało z pomocy Funduszu Sprawiedliwości, wiele mogłoby, ale nie wie, że z takiej pomocy może skorzystać, bądź też wstydzi się lub boi o taką pomoc poprosić. Ekspert: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 2 Formy pomocy dla osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową, świadczone w ramach Funduszu Sprawiedliwości są bardzo różne. Jest to zarówno pomoc psychologiczna, prawna jak i finansowa. Ekspert: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Audycja 1 Tematem audycji jest przedstawienie, czym zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości, jaka jest jego misja i jakie cele. Pomoc realizowana jest przez Okręgowe Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ekspert: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Tematy poprzedniej edycji programu: https://doxa.fm/zyjemy-w-panstwie-prawa/zyjemy-w-panstwie-prawa/

Czerwono zółte logo Radia Doxa
Radio Doxa
ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole
e-mail: radio@doxa.fm
NIP 754-10-03-858 | REGON 040005377-00066
nr konta: BGŻ BNP Paribas 93 2030 0045 1110 0000 0043 2700
Sekretariat
tel.: 77 45 66 700

Marketing
tel.: 77 453 83 83
Antena
tel.: 77 45 66 777

Newsroom
tel.: 77 45 39 777
Busy do Holandii Busy do Anglii Naprawa komputerów Opole
Skip to content