niedziela 21 lipca 2024
Imieniny obchodzą: Daniel, Dalida

Grupa Azoty ZAK SA podsumowała I kwartał

fot. Grupa Azoty ZAK S.A.

Przychody ze sprzedaży w wysokości 663 mln zł, wynik netto na poziomie minus 169 mln zł i marża EBITDA na poziomie minus 20,1 proc. – Grupa Azoty ZAK S.A. zamknęła I kwartał 2023 roku.

Decydujący wpływ na uzyskane wyniki finansowe miała w dalszym ciągu zakłócona równowaga popytowo-podażowa, będąca następstwem zbrojnej agresji Rosji wobec Ukrainy.

– Utrzymujący się poziom inflacji oraz wysokie ceny nośników energii doprowadziły do obniżenia popytu i aktywności zakupowej odbiorców produktów oferowanych przez naszą spółkę. Ponadto wzrost cen surowców energetycznych przełożył się na zwiększenie wydatków na koszty stałe przedsiębiorstwa – ocenia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A., wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miały środki finansowe przyznane Spółce w ramach wsparcia dla sektorów energochłonnych związanego z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej.

– W przypadku Grupy Azoty ZAK S.A. kwota wsparcia finansowego wyniosła 31 mln zł – mówi Filip Grzegorczyk.

Segment Oxoplast

Kluczowe czynniki wpływające na sytuację rynkową dla produktów Segmentu Oxoplast pozostają niezmienne od II połowy 2022 r. W I kwartale 2023 roku w dalszym ciągu obserwowany był niski popyt na produkty, spowodowany dużym spowolnieniem rynku oraz wyższymi, w stosunku do innych regionów, cenami surowców. Sytuację komplikował import tańszych produktów – plastyfikatorów i alkoholi OXO na rynki europejskie, wpływający na konkurencyjność cen. Z uwagi na niską aktywność odbiorców odnotowano spadek sprzedanych wolumenów, głównie w przypadku alkoholi OXO. Marża EBITDA Segmentu Oxoplast w I kwartale 2023 roku ukształtowała się na poziomie minus 14,4 proc.

Segment Agro

W I kwartale 2023 roku z uwagi na niską aktywność zakupową odbiorców nastąpił spadek sprzedaży nawozów. Na sytuację rynkową Segmentu znacząco wpłynął bezcłowy import produktów spoza Unii Europejskiej. Spadek cen r/r kluczowego surowca – gazu ziemnego nie zrekompensował spadku cen produktów i niższych wolumenów sprzedaży. Wypracowana w I kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 15,9 proc.

(źródło: Grupa Azoty ZAK SA)

Zobacz również:

Czerwono zółte logo Radia Doxa
Radio Doxa
ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole
e-mail: radio@doxa.fm
NIP 754-10-03-858 | REGON 040005377-00066
nr konta: BGŻ BNP Paribas 93 2030 0045 1110 0000 0043 2700
Sekretariat
tel.: 77 45 66 700

Marketing
tel.: 77 453 83 83
Antena
tel.: 77 45 66 777

Newsroom
tel.: 77 45 39 777
Busy do Holandii Busy do Anglii Naprawa komputerów Opole
Skip to content