Blog Archives.

sam_kluczbork_urzad_miejski

Kluczbork podobnie jak inne samorządy ma problem z wykonawcami

We wszystkich gminach toczy się dużo inwestycji, a w konsekwencji pojawiają się problemy z wyłonieniem wykonawców na poszczególne zadania. Zdarza się, że żadna firma nie zgłasza się do przetargu  – mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka. Właśnie z tego względu niektóre zadania musieliśmy przesunąć na kolejny rok – dodaje burmistrz.

prow20142020

Gmina Kluczbork realizuje zadania z PROW-u

Przydomowe oczyszczalnie w Bazanach czy budowa 6 kilometrowego odcinka drogi – te zadania realizowane są w gminie Kluczbork z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Są to inwestycje dwuletnie – mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka. Remont drogi już się zakończył, natomiast jeśli chodzi o przydomowe oczyszczalnie , ta inwestycja zostanie ukończona za rok – dodaje burmistrz.

Kluczbork_kładka zbiornik

Trwa budowa kładki na zbiorniku retencyjnym w Kluczborku

 Będzie to ponad 40 metrowa kładka, która ma służyć zarówno pieszym jak i rowerzystom – mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka. Obiekt ma powstać do listopada, a jego koszt to ponad 900 tysięcy złotych.  

park-and-ride

Kluczbork realizuje zadania z zakresu niskiej emisji

Ścieżki rowerowe czy budowa parkingu. Obecnie trwa budowa ścieżek rowerowych przy ulicy Piłsudskiego Krakowskiej czy Mickiewicza. W sumie koszt wszystkich zadań z tego zakresu to kwota 8 milionów, z czego ponad 50% to dofinansowanie unijne – mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.

obwodnica_kluczbork_ostatni odcinek

Powstaje ostatni odcinek obwodnicy Kluczborka

Firma wyłoniona, plac budowy przekazany. Chodzi o budowę ostatniego odcinka obwodnicy Kluczborka. Odcinek ten połączy rondo w Smardach z rondem przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku – mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka. Koszt budowy tego ponad kilometrowego odcinka wyniesie nieco ponad 19, 4 mln zł, a wysokość dofinansowania to 9,2 mln zł, pieniądze pochodzą z RPO.

Kluczbork_medal zasłużony dla gminy

Można zgłaszać kandydatury do tytułu “Zasłużony dla Kluczborka”

Wnioski powinny być kierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz zawierać pełne dane kandydata (data i miejsce urodzenia, wykształcenie, miejsce pracy, dokładny adres zamieszkania) oraz szczegółowe uzasadnienie zasług dla Kluczborka. Ostateczny termin składania wniosków to 10 października 2018r. Medale „Zasłużony dla Kluczborka” będą wręczane 10 listopada br. podczas uroczystej gali z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości

Bogacica_termo przedszkola

Zakończyła się termomodernizacja przedszkola w Bogacicy

Była to kompleksowa inwestycja związana z dociepleniem budynku, ale również z poprawą jego estetyki. Koszt zadania to kwota 1,5 miliona z czego dofinansowanie wyniosło pół miliona – mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka. To duża placówka, która wymagała już remontu dodaje burmistrz. Foto: Urząd Miasta w Kluczborku

bibliotekarze

Bibliotekarze i czytelnicy ruszą na trasę

W Kluczborku odbędzie się rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników, pasjonatów książek i rowerów. A wszystko pod hasłem odjazdowy bibliotekarz. Początek rajdu w środę 12 września o godzinie 10 w Parku Miejskim przy fontannie, natomiast meta w Bogacicy .

Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii