Przystanek Doxa

Ikona głośnika Sobota
Ikona zegarka 11:30

Багато українців вирушили у вимушену подорож. Війна з Росією змусила мільйони покинути свої домівки. Частина біженців з України знайшла прихисток в Польщі: близько до рідного дому, а люди та мова подібні до нас. У програмі „Зупинка” на радіо Доха наближує Польщу з Україною. Відвідаємо різні місця, говоритимемо про важливі речі – щоб показати подібності та відмінності між українцями та поляками. Маємо пізнати один одного якнайкраще. Адже входимо до нової доби, коли Польща стає ближчою до України.

У першій частині програми під назвою „Українсько-польський словничок” спілкуємося обома мовами, шукаючи точки дотику та порозуміння. Тоді як друга половина „Зупинки Доха” – це включення з міст України або Польщі, в яких пересічні люди діляться своїм досвідом, здобутим під час війни.

Wielu Ukraińców wyruszyło w przymusową podróż. Wojna z Rosją zmusiła miliony do opuszczenia swoich domów. Niektórzy uchodźcy z Ukrainy znaleźli schronienie w Polsce: blisko domu, a ludzie i język są do nas podobni. W programie „Przystanek Doxa” przybliżamy Polskę i Ukrainę. Odwiedzimy różne miejsca, rozmawiamy o ważnych sprawach – aby pokazać podobieństwa i różnice między Ukraińcami i Polakami. Chcemy się jak najlepiej poznać – wchodzimy przecież w nową erę, kiedy Polska jest blisko Ukrainy.

W pierwszej części programu „Słownik ukraińsko-polski”, gdzie porozumiewamy się w obu językach, szukając wspólnych cech mowy. Natomiast druga połowa „Przystanku Doxa” to relacje z miast Ukrainy i Polski, gdzie zwykli ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas wojny.

Na program zapraszaOleksandra Kuznietsova Oleksandra Kuznietsova