Szkolnictwo branżowe

zawodowy-men.govW roku 2017/2018 szkoła zawodowa zmieni się w trzyletnią szkołę branżową I stopnia. Od roku szkolnego 2019/2020 natomiast nauka w technikum będzie trwała pięć lat, a nie tak jak dotychczas – cztery. O zmianach w kształceniu zawodowym i problemach, przed jakimi stają uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i pracownicy placówek powiatowych nadzorujący oświatę debatowaliśmy z Małgorzatą Nogalską – dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, Piotrem Łabą – zastępcą dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Rolandem Fabiankiem – wicestarostą powiatu oleskiego.

zdjęcie: men.gov.pl

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster Essen